Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - marts 2019

Dette nyhedsbrev er meget kort og omhandler udelukkende skriftlig eksamen 2019.

Skriftlig eksamen

Datoer vedr. skriftlig eksamen

Af eksamenstekniske årsager, er der indlagt en ekstra eksamensdato i engelsk. Der afholdes nu skriftlig eksamen på følgende dage:

  • Mandag d. 20 maj (STX A NY)
  • Onsdag d. 22. maj (STX A GL og STX B NY og GL)
  • Mandag d. 27. maj (STX A GL, STX B NY og HF B NY og GL).

Censormødet finder sted d. tirsdag 18. juni 2018 i Odense Congress Center. Informationsmateriale til censorer, herunder retteark og censorvejledninger, lægges på UVMs hjemmeside forud for den skriftlige eksamen.

 

Censorer til skriftlig eksamen

Jeg mangler i skrivende stund stadig alt for mange censorer til STX til den skriftlige eksamen 2019. Hvis du er interesseret i at bidrage til denne vigtige opgave, skal du bede den eksamensansvarlige på din skole om at indberette dig i eksamenssystemet xprs. Der er også mulighed for at få dobbelt portion (100 timer), selvom du kun har tilmeldt dig enkelt portion (50 timer). Husk at din ledelse skal godkende dette skifte.

Vær opmærksom på, at du kan blive tildelt opgaver på både A og B-niveau eller opgaver fra flere eksamensdatoer. Du kan altså blive nødt til at sætte dig ind i to opgavesæt og to niveauer. I år hvor der vil være opgaver både på 2013-reform og 2017-reform, skal du også være indstillet på, at det ikke er muligt at vælge enten gamle eller nye opgaver.

 

Eksamensopgavens format 2013-læreplan forsøgsopgave

Jeg får fortsat spørgsmål om, hvilket format eksamensopgaven har for elever på 2013-læreplanen, der går til prøve i den digitale forsøgsopgave UDEN internet. Opgaveformatet er identisk med det vejledende opgavesæt til STX A 2017-læreplan, dvs:

  • Der er INGEN fejlsætninger
  • Der er tre sproglige prøver, hvoraf materialet i assignment 3 er video eller audio-materiale
  • Stilistikopgaven er integreret i elevens analytical essay. Det vejledende opgavesæt og det tilhørende Lærerens Hæfte kan downloades fra Materialeplatformen under 2018.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.