Artikel

Mundtlighed - at træne udtale

Her kan du hente forslag til en systematisk indsats for at forbedre elevernes udtale på engelsk.

Sproglig - fonetisk - opmærksomhed

Ud over at eleverne ofte lytter til forskellige native speakers, kan læreren målrettet skærpe elevernes opmærksomhed på udtale af engelske ord ved fonetiske opgaver. Ud fra den tekst, der arbejdes med, kan man lave simple opgaver - fx hvilke to ord rimer: comb, prom, tomb, bomb - eller find på to ord med samme vokallyd, som hvert af følgende ord: born, barn, burn, luck, shout, steak. Her kan eleverne benytte sig af online-ordbøger (ikke mindst funktionen med at høre ordene oplæst). Man kan ikke (altid) kan slutte direkte fra stavning til udtale. Har man fået skabt opmærksomhed omkring dette forhold blandt eleverne, er det en god start.

 

Tongue twisters

Sandsynligvis bliver elevernes udtale ikke perfekt ved at høre læreren, andre elever og native speakers via diverse medier, så det er formentlig nødvendigt at arbejde yderligere med det fonetiske, særligt de lyde, der typisk volder danskere kvaler (fx stemt/ustemt og de engelske th-lyd).

Udvælg en tekst, der også er indtalt som I take it you already know (learnenglish.de). Lad først eleverne læse teksten højt for hinanden og notere, hvis der er enkelte udtaleelementer, de er i tvivl om. Derefter lyttes der til den indtalte tekst, og forskelle eller problemer tages op i klassen. Man kan evt. lade grupper arbejde med afsnit af teksten.

Tilsvarende kan man øve oplæsning af denne tekst (When the English tongue...) (seeyouspeak.com) i klassen/grupper og sammenligne med de to korte videoer video 1 (youtube.com) og video 2 (youtube.com). Det er nok nødvendigt at tale om, hvad der kan gå galt, når ikke-native speakers indtaler den slags tekster. Som en detalje kan man pointere, at teksterne rimer, og det derfor giver en smule hjælp til udtale. Denne viden kan eleverne også benytte sig af, når de fx læser Shakespeare.

Der findes en lang række film om emnet. De følgende inkluderer lydskrift og udtaleøvelser på en fin måde: English Tongue Twisters, Tongue twisters for TH sound (youtube.com)

Aktiviteten kan sluttes af med en udfordring i grupper: Alle grupper skal lave deres egen tongue twister (kort eller lang) og skrive den i et google doc. Lad en anden gruppe udtale (og evt. optage) gruppens tongue twister. Gruppen, der har skrevet tongue twisteren (og læreren), følger op på de drilske udtalepunkter.

 

UK/US English

Med til mundtlig engelsk hører også spørgsmålet om forskellige (udtale)variationer af engelsk, særligt britisk engelsk overfor amerikansk engelsk (for fokus på ordforråd, se aktiviteten Tomato/tomatoes på emu.dk). Her er også forbindelse til andre variationer (Global English eller engelsk som lingua franca).

Hvis man vil arbejde med emnet, kan man fx bede eleverne arbejde i grupper og undersøge følgende spørgsmål:

  • Hvad kendetegner varianterne udtalemæssigt?
  • Hvad taler I? Hvorfor?
  • Hvad forbinder I med de forskellige udtalevarianter? (se link ovenfor
  • Hvilke gode eksempler på UK/US English-talere findes der? Hvad kendetegner dem? Hvor bevidst bruger de sproget/accenten?
  • Hvad skal vi være opmærksom på: 1. Hvordan bliver vi bedre til at afkode en bestemt (svær) udtalevariant, fx dialekt 2 (bl.uk). Hvordan bliver vi bedre til selv at tale den valgte udtalevariant? (en video på listen nedenfor taler om “shadowing” (imitation)).

Når eleverne har arbejdet med spørgsmålene, kan man sætte dem til at interviewe hinanden i grupper af tre og optage det. Om nødvendigt trækkes der lod: En er journalist, en er fotograf - og den sidste elev svarer på spørgsmålene. Man kan vælge at høre en eller flere gruppers arbejde i klassen.

Måske møder man en opfattelse blandt eleverne af, at amerikansk engelsk er mest udbredt for dem, og derfor også opfattes som mest rigtigt. En britisk udtale af fx ordet youtube med kan opfattes som gammeldags eller ligefrem forkert. Det er et udmærket udgangspunkt for sproglig opmærksomhed og diskussion. Har dette klassens interesse, kan man arbejde yderligere med variationerne og fx lave en paneldebat om emnet.

Nettet tilbyder et væld af materiale, hvoraf meget er ganske anvendeligt. Vil man træne den britiske accent, kan man fx starte med disse videoer:

Man kan bede eleverne lægge mærke til, hvordan den britiske variant i videoerne udmærker sig mht. udtale af enkeltlyd, intonation og evt. ordforråd. Det kunne også være sjovt at tage en kort bid af en amerikansk tale - fx Bidens Inauguration speech - og fremføre denne, som Hermione ville have gjort det.

Eleverne er måske mere fortrolige med den amerikanske udtalevariant, men som videoen her viser - er amerikansk engelsk mange ting: Some American Accents (youtube.com)

Som ved britisk engelsk kan man bede eleverne om at lægge mærke til, hvilke udtaleelementer i videoerne her, der viser, at det er amerikansk engelsk. For alle videoer er det også oplagt at holde øje med, om de rummer udtale eller udtaleelementer, det er værd at kopiere:

Arbejdet med udtalevarianter kunne meget passende afrundes med en individuel, mundtlig aflevering, hvor læreren efterfølgende kommenterer både indhold og sprog. Se fx skemaet her: Differentieret mundtlig feedback (google docs)

 

Udtale af drilske begreber

For at udbygge elevernes ordforråd - stadig med fokus på udtale - kan man udarbejde en begrebsliste for hvert emne, man arbejder med: Man beder eleverne om at finde ord i det faglige stof, hvis udtale (og evt. betydning) volder problemer. Ordene skriver de op i et fælles dokument, og eleverne får til opgave at indsætte et link til udtaleordbogen. Ordlisten og udtalen gennemgås i klassen, og evt. forkerte links rettes. Læreren tilføjer kommentarer.
I et forløb om Global English kunne listen fx se således ud:

 

Forslag til ordliste
 
Begreb/
vigtige ord
Betydning/
udtale
Kommentar
1
Pronunciation, sb
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pronunciation
Bemærk udtaleforskel mellem substantiv og verbum
2
Pronounce, vb
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pronounce
 
3
Southern
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/southern
bemærk at første vokallyd er anderledes end i “south”
4
Synergy
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/synergy
 
5
Purity
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/purity
 
6
Hierarchy
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hierarchy
 
osv.
 
 

 

For at træne elevernes udtale kan man give dem til opgave at udarbejde en podcast, hvor de skal bruge mindst 10 af listens ord - brugt i den rette sammenhæng: “Indtal et speak om Global English, hvor du bruger mindst 10 af listens ord”. Listen er anvendelig i det givne forløb (som opsamling og/eller til eksamen), og tilsammen vidner listerne også om holdets progression. 

Forhåbentlig kan der gå sport i at arbejde fokuseret med udtale i nogle forløb. Men det er også en pointe, at udtalearbejdet er noget, man skal vende tilbage til. Ofte beder vi fx en elev om at læse en lille del af en tekst højt i klassen, fordi der er noget vigtigt i den passage; noget der skal tales om eller forklares. Husk engang imellem at læse passagen højt igen - Ikke med fokus på indholdet - men på ordvalg, ordlyd og udtale.

 

Kreditering

Thomas Kruse, Gribskov Gymnasium, i samarbejde med CFU

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.