Aktivitet

Ledsætninger og komma

Følg op på almen sprogforståelse (AP) i engelsk: Hvordan kan eleverne kan bruge deres viden om ledsætninger til kommatering?

 

Aktiviteten er henvendt til 1.g eller 2.g.

Anslået tidsforbrug: ca. 60-80 minutter, men aktiviteten kan deles op i to kortere seancer. 

Start med at repetere det, eleverne har lært i grundforløbet. Det er oplagt at gøre det induktivt, altså at guide eleverne til at genkalde det lærte.

Overvej også, om der skal følges op på aktiviteten i det skriftlige arbejde frem mod eksamen.

 

unpublished

Aktivitetens opbygning


Skriv disse spørgsmål på tavlen:

  • Hvad er en ledsætning?
  • Hvad er en hovedsætning?
  • Hvad er en helsætning?
  • Hvordan finder man en ledsætning?
  • Hvad kan man bruge viden om ledsætninger til i engelsk?

Hvis eleverne ikke kan svare på det sidste spørgsmål, er det fint. Det kan de, når aktiviteten er overstået.

Suppler evt. elevernes forklaringer med nedenstående.

 

Kort om ledsætninger

I AP lærer eleverne, at en sætning, der kan stå alene, kaldes en hovedsætning. En sætning, der indgår som et led i en anden sætning, kaldes en ledsætning. 

En ledsætning:

  • kan ikke stå alene
  • er et led i en større sætning
  • indledes for det meste af en hypotaktisk (underordnende) konjunktion (eller fx et relativt pronomen). På engelsk fx when, where, who, that. Både på dansk og på engelsk kan konjunktionen være udeladt, men det, der følger, er stadig en ledsætning: “I’ve heard that you're good at football.” eller: “I’ve heard you're good at football”.

 

Ikke-reglen

En ledsætning kan findes ved ovenstående kendetegn. Er man i tvivl, kan man lave “ikke-prøven”. Hvis man indsætter et “ikke” i en sætning, og det adskiller subjekt og finit verbal, er det en ledsætning. Sammenlign:

  • Ole (S) sover (V) -> Ole sover IKKE (“ikke” efterfølger S og V. Det er en hovedsætning. Den kan stå alene)
  • Når Ole (S) er (V) træt, sover han -> Når Ole IKKE er træt, sover han. “Ikke” kiler sig ind mellem S og V, så det er en ledsætning.

En helsætning er en hovedsætning med en eller flere ledsætninger.


Spørg derefter eleverne, hvordan den basale regel for kommasætning i engelsk lyder.

Svaret er: Sæt (normalt) ikke komma foran ledsætning (sæt ikke de “danske” kommaer foran, hvad der svarer til hv-ord). (På både dansk og engelsk er der komma efter ledsætninger, så det behandles ikke her).

Vis eleverne to eksempler på tekster: En på dansk med komma foran ledsætninger (det såkaldte startkomma) og en på engelsk uden komma foran ledsætninger:

Dronning Elizabeth II er den britiske monark, der har regeret længst. Her er historien om, hvordan dronning Elizabeth klarede rollerne som monark, mor og matriark. (DR)

There were subsequent reports that the Prime Minister Liz Truss had been privately notified earlier at 16:30. The timings would now suggest that their flight was still on its way to Aberdeen airport at the time of the Queen's death. (BBC)


Nu skal eleverne arbejde med stoffet. Giv dem disse fem opgaver, som de kan arbejde med to og to:

Opgave 1: Sæt komma i nedenstående to tekster (kommaerne er fjernet)

I tekst B er der to steder, hvor der skulle være komma, hvis engelsk fulgte de samme regler som dansk:

A. Hun var alligevel i London for at besøge en ven da nyheden om dronningens sygdom kom. Det er surrealistisk at hun ikke er her mere. (DR)

B. This is not the first time titles have proved controversial for the family. Prince Henrik said he did not want to be buried in a plot intended for his wife at Roskilde Cathedral. (CNN)

Tip: “Prince Henrik said” er hvv. subjekt og verbal. Det, han siger, er direkte objekt i sætningen. Resten af sætningen er altså et led (et objekt) og en ledsætning, hvor “that” er udeladt.

Der findes en undtagelse: På engelsk (og dansk) sættes der komma før og efter parentetiske sætninger, dvs. sætninger som man (næsten) lige så godt kunne sætte i parentes. Her markerer kommaet en lille pause, som man kan høre, hvis man læser højt. Her er, som på dansk, også kommaer omkring indskud (selvstændige sætningsdele), der ikke er sætninger.

 

Opgave 2: Sæt de nødvendige (fire) kommaer i teksten (omkring parentetiske ledsætninger)

Altså komma omkring parentetiske ledsætninger ved den “tillægsinformation”, der ikke er strengt nødvendig.

The 82-year-old monarch who this year celebrated half a century on the throne announced on Thursday that from next year the children of her younger son Prince Joachim will no longer be known as prince and princess. (CNN)

 

Opgave 3: Find tre kommafejl i teksten her (hvor der er sat “danske” kommaer)

Forecasters have warned, that between 12-18 inches of rain could fall across central and northeastern Florida, as the storm passes over the Sunshine State.The National Weather Service in Melbourne warned, that there could be "catastrophic" flooding in areas of Osceola and Brevard counties. (The Sun)

 

Opgave 4: Find tre kommafejl i teksten her (hvor der er sat “danske” kommaer)

The Queen’s death certificate has revealed, that she died of old age at 3.10pm on September 8.The document was published by National Records of Scotland and showed, that the death was certified by a local GP, Douglas James Allan Glass. He was the Queen’s doctor, more formally known as an Apothecary to the Queen, for 34 years and was running a surgery for staff at Balmoral, when the Queen died. (The Times)

 

Bonusopgave: Forklar, hvorfor der er tre korrekt anbragte kommaer i teksten ovenfor


Evaluering

Lad komma være en del af rettefokus ved senere afleveringer. Marker evt. andre kommafejl med rød farve og forkert satte kommaer foran ledsætninger med blå.

 

Kreditering

Thomas Kruse, Gribskov Gymnasium, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.