Artikel

Gode råd til arbejdet med skriftlighed frem mod eksamen

Artiklen fokuserer på det, eleverne forventes at have styr på, når skriftlig eksamen nærmer sig - og bringer forslag til, hvordan man sammen med eleverne kan tjekke, hvor tæt de er på dette mål. 

Processen, som leder frem til den skriftlige eksamen, er lang og kompleks, uanset om niveauet er STX A, STX B eller HF B. I hver eneste lektion vil eleverne beskæftige sig med noget, som direkte eller indirekte er relevant for den afsluttende skriftlige prøve.

At beskrive kort og overskueligt, hvordan man gør eleverne klar til skriftlig eksamen, lader sig næppe gøre. Artiklen nedenfor skal ses som et forsøg på at opstille og beskrive en række centrale områder, som man helst − sammen med eleverne − skal kunne vinge af, jo nærmere eksamen kommer.

Gode råd til arbejdet med skriftlighed frem mod eksamen

Af Bjørn Christensen, Århus Akademi, formand for opgavekommissionen for engelsk hfB.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.