Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i de erhvervsøkonomiske fag - sommer 2023

Evaluering af den skriftlige eksamen i virksomhedsøkonomi, kommende FIP-kurser og grøn iværksætterpulje er fokus i sommerens nyhedsbrev fra fagkonsulenten. 

Kære alle

Hermed følger mit sidste netbrev i denne omgang. Jeg vil gerne benytte lejlighed til at sige tusind tak for alle de positive tilbagemeldinger jeg har fået. En kæmpe tak for samarbejdet gennem 4½ år.

Her følger lidt korte nyheder i de erhvervsøkonomiske fag.

 

Kort evaluering af den skriftlige eksamen i virksomhedsøkonomi

Fredag d. 26. maj blev den skriftlige eksamen i virksomhedsøkonomi afviklet. Her følger et udsnit af tilbagemeldingerne på opgavesættene som følger af den formaliserede forcensur fra de skriftlige censorer.

Virksomhedsøkonomi A (datagrundlag, 77 censorer)

Evaluering, skriftlig eksamen i virksomhedsøkonomi A
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Faglige niveau:
For lavt: 11,7 %
Passende: 81,8 %
For højt: 3,9 %
Ved ikke: 2,6 %

Opgavesættets omfang:
For lavt: 1,3 %
Passende: 96,1 %
For højt: 1,3 %
Ved ikke: 1,3 %

Virksomhedsøkonomi B (datagrundlag, 67 censorer)

Evaluering, skriftlig eksamen i virksomhedsøkonomi B
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Faglige niveau:
For lavt: 11,9 %
Passende: 83,6 %
For højt: 4,5 %
Ved ikke: %

Opgavesættets omfang:
For lavt: %
Passende: 95,5 %
For højt: %
Ved ikke: 4,5%

Til september forelægger de endelige eksamensresultater på uddannelsesstatistik.dk.

 

FIP-kurser, skoleåret 23/24

  • Virksomhedsøkonomi, (i samarbejde med Afsætning) afvikles torsdag d. 26. oktober 2023 (eux og hhx)
  • Erhvervsøkonomi, afvikles onsdag d. 22. november 2023
  • Erhvervscase, afvikles fredag d. 1. december 2023
  • Studieområdet hhx, afvikles onsdag d. 6. december 2023
  • Organisation, afvikles torsdag d. 1. februar 2024 (eud, eux og hhx)
  • Finansiering, afvikles torsdag d. 29. februar 2024 (eux og hhx)

Temaet for FIP i skoleåret 2023-34 er 'Digital og teknologisk dannelse'. Temaet lægger op til en bred vifte af fokusområder som f.eks. balancen mellem det digitale og det analoge, skærmbrug, digitale kompetencer, teknologiforståelse, digitale hjælpemidler, håndtering af snyd, onlinefællesskaber, algoritmer, digitale fodspor, billeddeling, udfordringer og potentialer i brugen af digitale teknologier og AI.

Tilmelding til kurserne kan snarligt ske via dette link | gl.org

 

Grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelser 2023

Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blev ved aftale om finansloven for 2021 enige om at afsætte 10 millioner kroner årligt i perioden 2021-2023 til en iværksætterpulje med et grønt fokus på tværs af ungdomsuddannelserne.

Det er en interessant pulje, særligt for det erhvervsgymnasiale område, hvor lærerne kan søge om midler til et grønt iværksætterprojekt til deres elever. Projektet skal foregå i samarbejde med minimum en virksomhed eller uddannelsesinstitution som har viden om og erfaring med grønt iværksætteri. 

 

Vejledninger til læreplanerne

Vejledningerne 2023 til læreplanerne i de erhvervsøkonomiske fag følger på uvm.dk i august.

 

Jeg er på mail og telefon til og med fredag d. 7. juli.

 

Rigtig god sommer.

Troels Finjord Højberg, fagkonsulent

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.