Aktivitet

De ti (nye) bud

Øvelsen tager udgangspunkt i bibelens moralbud – de ti bud – og omskriver dem til ti moderne bud med udgangspunkt i de teorier, der er introduceret i et etikforløb.

Eleverne anvender etiske teorier i en innovativ proces og diskuterer fastslåede moralske sandheder med udgangspunkt i filosofisk tænkning. Øvelsen udgør således en evaluering af elevernes forståelse af etikkerne.

Aktiviteten arbejder med det faglige mål på filosofi C/B: ”genkende og redegøre for samt vurdere etiske problemstillinger”

 

Planlægning/overvejelser

Aktiviteten placeres efter, at klassen har fået introduceret forskellige etiske teorier– eks. utilitarisme, pligtetik og dydsetik.

Inddel eleverne i grupper, der skal skrive deres ti nye bud med udgangspunkt i én af teorierne. Det giver samtidig læreren en mulighed for at evaluere, i hvor høj grad eleverne har forstået teorierne.

Inden øvelsen bør det overvejes, hvilke udfordringer de valgte etiske teorier kan stille bibelens ti bud. Læs hvad buddene er her på kristeligt-dagblad.dk. Der kan være brug for at hjælpe grupperne videre ved at pege på konkrete udfordringer for buddene i biblen.

 

Forløbets opbygning

Gennemgå bibelens ti bud og diskuter med udgangspunkt i eksempler fra undervisningen, om de ti bud altid gælder? Tag eksempelvis fat på det sjette bud ”Du må ikke slå ihjel”: Hvad med aktiv dødshjælp, krigshandlinger, selvforsvar, dyr, dødsstraf etc.?

Lav en opsamling på de etiske teorier, der er introduceret.

Del nu eleverne op i grupper og fordel de etiske teorier på grupperne, eller bed dem om selv at vælge én etisk teori, de vil arbejde med.

Bed eleverne om at nedskrive ti nye bud med udgangspunkt i den etiske teori, de arbejder med i gruppen.

Sæt herefter eleverne til at udarbejde en planche eller digital præsentation på en prezi, hjemmeside eller power point, samt et mundtligt oplæg, hvor de begrunder deres ti nye bud ud fra den etiske teori, de har arbejdet med.

Grupperne fremlægger deres ti nye bud enten for klassen eller i matrixgrupper.

Afrund med en diskussion af, om en etik primært skal være handlingsforeskrivende eller handlingsforbydende?

 

Evaluering

Giv eleverne feedback på, i hvilken grad de har forstået det filosofiske udgangspunkt for deres (nye) bud med udgangspunkt i deres oplæg og præsentation.

 

Kreditering 

Mogens Georg Andersen, Munkensdam Gymnasium.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.