Forskning og viden

Kompetencer i produktionsorienterede forløb – faser og processer

Rapporten fremlægger resultaterne fra forskningsprojektet 'Kompetencer i produktionsorienterede forløb', der havde fokus på, hvordan produktionsorienterede forløb kan skabe sammenhænge mellem teori og praksis.

Formål

Formålet med projektet har været at identificere centrale kompetencer og arbejdsprocesser i forskellige produktionsorienterede forløb i billedkunst, design og mediefag.

Hovedpointer

Faser og processer

På baggrund af en analyse af undervisningsforløbene blev fire forskellige faser af elevernes arbejde identificeret. Analysen har vist, at eleverne i produktionsorienterede forløb ikke blot arbejder i forskellige faser med forskellige resultater, men at faserne indeholder processer, der adskiller sig fra hinanden og indeholder forskellige læringspotentialer. Undersøgelsen peger på, at øget italesættelse og bevidsthed om faser – og deres iboende mål og processer – kan bidrage til at styrke elevernes arbejde i de enkelte faser.

Kompetenceområder

Gennem undersøgelsen er identificeret følgende kompetencer hos eleverne:

● Selvstændigt arbejde

● Håndtering af åbne og uvisse situationer

● Diskussion og forhandling

● Eksperimentere

● Vurdere og reflektere

● Forestillingsevne

Mod en didaktik for produktionsorienterede projektforløb

De identificerede faser, processer og kompetenceområder kan potentielt bidrage til en øget bevidsthed om forskellige aspekter af og kvaliteter ved produktionsorienterede forløb. Dermed er der muligheder i at videreføre projektets resultater i en mere didaktisk retning, hvor fokus lægges på planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af produktionsorienterede forløb med fokus på specifikke faser, processer og/eller kompetencer.

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet i 2015.

Forskningsdelen har afsæt i observationsstudier og interviews.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.