Forskning og viden

Relationskompetencer og klasseledelse i gymnasiet

Rapporten samler erfaringerne og resultaterne fra ROK-projektet (Relationskompetence og Klasseledelse i gymnasiet).

Formål

Projektets formål har været:

- At kvalificere gymnasielærernes undervisningspraksis gennem almendidaktisk refleksion og analyse af egen undervisningstilgang.

- At belyse gymnasieelevers oplevelse af undervisningen, med henblik på at informere lærerens almendidaktiske indblik i elev-forforståelse og elevforudsætninger.

Hovedpointer

Lærerne oplever at have tilegnet sig kompetencer og strategier, som gør dem bedre i stand til at understøtte og fremme elevernes aktive deltagelse i undervisningen. Dette bliver dokumenteret ved beskrivelser af, hvordan lærerne oplever at have udviklet nye handle- og tænkemåder om og i undervisningen. Resultaterne er opdelt i tre elementer:

Ændring i lærerens handling

Lærerne oplever at have udviklet en øget opmærksomhed på netop relationer og ledelse i undervisningen, hvilket illustrerer, hvordan projektet har manifisteret sig i ændringer i lærerens handlinger.

Ændring i lærerens tænkning  

Lærerne oplever det som givende at være en del af et fællesskab, der undersøger undervisningen. De beskriver, at de får mange gode praktiske ideer til deres egen undervisning, men vigtigst af alt oplever de at kollegaer og forskere ser noget andet, end de selv gør i undervisningssituation. De oplever tilmed, at rollen som observatør er givende.

Kollegial værdi

Lærerne har dels taget og fået et fælles ansvar, og via tid, rammer og systematik har lærerne kunne udfolde sin praksis på en ny og eksperimenterende måde.

 

Hent rapport og materialer fra ROK-projektet på gymnasieforskning.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet i 2017 af CUDiM, AU: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier og udarbejdet af Lea Lund og Mette Boie. Det statistiske arbejde er udført af Rolf Lyneborg Lund.

ROK er et aktionsforskningsprojekt gennemført på Randers Statsskole og Handelsgymnasiet Skive af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet i samarbejde med Region Midtjylland.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.