Sproglig forståelse

Sproglig forståelse er en forudsætning for, at eleverne kan tilegne sig viden og generel dannelse på tværs af fag på de gymnasiale uddannelser.

Det handler blandt andet om, at eleverne lærer at mestre det danske sprog i tale og skrift. Find konkret forsknings- og vidensbaseret inspiration til din undervisning. Materialerne har primært fokus på danskfagets tre kerneområder: Sprog, litteratur og medier.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.