Artikel

Det digitale øverum i 2. fremmedsprog

Hvornår giver det mening at lade eleverne bruge digitale værktøjer, som de ikke må bruge til eksamen? 

Undersøgelse af, hvordan eleverne arbejder med sprog

Som en del af forskningsprojektet ”Frem dit sprog” (Aarhus Universitet, 2022) blev der lavet en landsdækkende undersøgelse af gymnasielevers arbejde med fremmedsprog og af deres brug af digitale værktøjer. De ca. 140 anonyme erfaringsbeskrivelser peger på, at eleverne opfatter computeren som deres grundlæggende hjælper og kognitive partner, og at de bruger de digitale værktøjer til at forbedre deres læringsprocesser og produkter, men også til at slippe så nemt som muligt gennem arbejdet. 

Beskrivelserne er interessant læsning. Man bemærker, at eleverne bruger mange forskellige værktøjer simultant (ordbog, internet, tekst-til-tale, grammatikbog, verbebøjere, oversættelsesprogrammer, youtube mm.), og at de i høj grad bruger dem konstruktivt for at få hjælp til inspiration, forståelse og korrektur. Der er en generel tendens til, at eleverne ikke stoler på egne evner, og at de samtidig befinder sig i en nulfejlskultur – et præstationsrum, hvor der ikke er plads til at øve sig. 

 

Fra præstationsrum til øverum

En af konklusionerne i projekt ”Frem dit sprog” er, at vores undervisning styres meget af de eksisterende eksamensformer, hvor mange digitale værktøjer ikke er tilladt. Vi er således selv med til at skabe præstationsrummet.

En af løsningerne er at fokusere mere på øverummet, hvor vi taler med eleverne om deres sprogarbejde. Her kan vi bruge de digitale værktøjer til at udvide og opbygge de grundlæggende kompetencer i faget. Vi har eleverne i to eller tre år, så der er god plads til at træne sprog inde i øverummet og fokusere på proces i stedet for produkt.

I de følgende forslag har både elever og lærere fokus på processen og på sprogarbejdet. Vi øver sprog, undersøger sprog, kommunikerer og interagerer med hinanden.

Målet er, at eleverne gennem dette arbejde opnår tryghed og fortrolighed med sproget, og dermed ejerskab og tro på deres egne evner. Det er også væsentligt at afprøve og reflektere over de digitale værktøjer, der bruges – også dem, der er forbudt til eksamen. 

unpublished

Øverum i mundtligt fremmedsprog

Her kan du finde en oversigt over, hvad eleverne kan øve (træningsmål), hvordan de kan gøre det (værktøj), samt forslag til elevens proces i arbejdet med det mundtlige fremmedsprog. 


Værktøj: Word (tale til tekst)

Proces: Brug diktatfunktionen i Word og se, om Word kan genkende det fransk/italiensk/spansk, du dikterer. 


Værktøj: Siri, Alexa

Proces: Slå Siri eller Alexa til på din mobil på det sprog, du vil træne, og tal til den. Forstår den dig? Forstår du, hvad den svarer?


Værktøj: Internet 

Proces: Find en blog på fremmedsproget om noget, du interesserer dig for, fx ridning, boksning, bæredygtighed osv. Se, hvor meget du forstår, og noter gloser og udtryk i Quizlet, så du selv kan øve dem, både glosen og udtalen. Skriv et indlæg på bloggen og se, hvad der sker.

 


Værktøj: SoMe

Proces: Sæt sproget på din instagramprofil eller lignende til fransk/italiensk/spansk. Nu møder du en hel masse hverdagssprog.


Værktøj: Google Earth

Proces: I skal gå fra jeres hotel i Paris/Milano/Barcelona til en attraktion i nærheden. Brug Google Earth og fortæl hinanden på fremmedsproget, hvad I ser på vejen.


Værktøj: Word (tekst til tale) 

Proces: Få en fransk/italiensk/spansk tekst læst op i Word. Hvor meget forstår du?


Værktøj: VoiceThread

Proces: Læg et billede op på din VoiceThread. Kommenter det med tekst eller video, og afslut med et spørgsmål til din makker, som så kan svare og kommentere videre. Målet er at få en dialog om billedet. 


unpublished

Øverum i skriftligt fremmedsprog

Her kan du finde en oversigt over, hvad eleverne kan øve (træningsmål), hvordan de kan gøre det (værktøj), samt forslag til elevens proces i arbejdet med det skriftlige fremmedsprog. 


Værktøj: Word (synonymer)

Proces: Udvid dit ordforråd ved at bruge synonymer. Start fx med at finde synonymer til adjektiverne i din egen tekst (husk nu ordstilling, køn og tal).


Værktøj: Word (kommentarer)

Proces: Brug kommentarfunktionen i Word til at stille spørgsmål på dansk til din lærer om det, du var usikker på i din aflevering.


Værktøj: Fx ChatGPT

Proces: Sæt eleverne til på fremmedsproget at spørge ind til en by, begivenhed eller kendt person. Bed dem om at stille uddybende spørgsmål ud fra svaret. 


Værktøj: ChatGPT og Words chatknap

Proces: Få inspiration til din aflevering og sæt svaret ind øverst i din opgave. Skriv derefter din aflevering på dit eget niveau på fransk/italiensk/spansk, og sæt nogle kommentarer på dansk undervejs, hvor du forklarer, hvordan du har arbejdet med det.

 


Værktøj: Google Translate og Word Oversæt

Proces: Skriv en tekst på dansk om det emne, I arbejder med i undervisningen. Brug en masse adjektiver. Få teksten oversat til fransk/italiensk/spansk. Gå nu på jagt efter adjektiver i den oversatte tekst, find ud af deres placering og bøjning alt efter de ord, de lægger sig til. Opstil regler ud fra dine fund.

 

 

 


I øverummet med de digitale værktøjer kan eleverne selvstændigt udforske, træne og producere sprog, uden at de skal vurderes på et produkt. De kan øve sproget i trygge rammer hjemme, eller de kan arbejde selvstændigt eller i grupper. 

Det er vigtigt at få en snak om læringsprocessen undervejs og at diskutere de forskellige værktøjers styrker og svagheder. Det er også vigtigt med klar konsensus i klasserummet om, hvornår man er i øverummet, og hvornår man er i præstationsrummet, hvor visse digitale værktøjer ikke er tilladt.

 

Få mere inspiration

 

Kreditering

Anne Fonnesbech, Hjørring Gymnasium STX og HF, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.