Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i fransk

Omhandler Skriftlig prøve 2021 (prøvesæt og vurdering); Prøvebanken; Mundtlig prøve 2021; FIP 2021 og 2022; EMU; Fagdidaktisk kursus - og spørgsmål og henvendelser

Allerførst håber jeg, at I har haft en god og afslappende sommer uden Teams og anden online-beskæftigelse, og at I nu er godt i gang med det nye skoleår.

Vi kan endnu engang se tilbage på et specielt skoleår og en helt speciel eksamensperiode.

Som bekendt var forholdsvis mange elever til mundtlig prøve i år, mens usædvanligt få elever var til skriftlig prøve. Det betyder, at vi nu kan høste erfaringer og se på, hvad den mundtlige prøve kan og kræver, og hvordan vi fortsat kan klæde eleverne på.

I dette nyhedsbrev kommer jeg ind på:

 1. Skriftlig prøve 2021, prøvesæt og vurdering
 2. Prøvebanken
 3. Mundtlig prøve 2021
 4. FIP 2021 og 2022
 5. EMU
 6. Fagdidaktisk kursus
 7. Spørgsmål og henvendelser

 

 1. Skriftlig prøve 2021

Der var i alt 52 eksaminander til prøve i skriftlig fransk sommer 2021. 24 eksaminander var til prøve i begyndersprog A, stx og 28 eksaminander var til prøve i fortsættersprog A, stx. Til sammenligning var der i 2020 i alt 60 eksaminander til skriftlig prøve og 2960 eksaminander i 2019.

Der var ingen eksaminander til skriftlig prøve i fransk på hhx i 2021. Til sammenligning var der i 2020 11 eksaminander til skriftlig prøve og 223 eksaminander i 2019 fordelt på begynder- og fortsættersprog A. Vi har således haft to år med usædvanligt få eksaminander til skriftlig prøve.

Jeg henviser til min evaluering af årets skriftlige prøver for nærmere præciseringer Evaluering af prøver | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

1.1 Skriftlig prøve 2021: Opsamling og præciseringer

Det kan være en god ide at kaste et blik på både censorvejledninger (Orientering til censorer Til censorer på de almengymnasiale uddannelser (stx og hf) | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk) og evaluering af årets skriftlige prøver (Evaluering af prøver | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)), inden man udleverer et prøvesæt til sine elever og vurderer deres besvarelse. I censorvejledninger er der nemlig bl.a. generelle pejlemærker til, hvad der er vigtigt at fokusere på i elevernes besvarelser, og hvad der lægges vægt på i vurdering og karakterfastsættelsen.
Desuden fremgår det af evaluering af årets skriftlige prøver, om der er opgaver eller formuleringer, der kræver særlig opmærksomhed, og om der er aspekter, der har indflydelse på vurdering af elevernes besvarelser. Det kan fx være specielt vanskelige eller tvetydige opgaver, der kan kræve en mere tolerant vurdering eller omvendt. Begge skriv kan således både understøtte arbejdet med at klæde eleverne på til opgaven samt til at vurdere deres præstation.

Vigtige parametre at medtænke er som altid:
Helhedsvurdering af delprøve 1 og 2,
fokus på ensartet sprog i hele besvarelsen (delprøve 1 og 2),
og blik på om elever besvarer opgaver og følger instrukser samt,
om der er tematisk relevans i opgaver med fri tekstproduktion i delprøve 1.

Til eksamen scanner mange skoler elevernes besvarelse af delprøve 1 ind og sender besvarelsen til censor via (sikker)mail, hvilket letter censurproceduren. I den sammenhæng er det meget vigtigt at huske eleverne på at besvare delprøve 1 med en kraftig og tydelig blyant, så deres besvarelse er læsbar.

Delprøve 1 uddeles og besvares fortsat på papir. Delprøve 1 består af et teksthæfte med tekst A, der må bevares under hele prøven, og et opgavehæfte, der afleveres efter højst én time (begyndersprog A) og 1,5 time (fortsættersprog A). Elevernes besvarelse er ikke anonymiseret i fransk.

 1. Prøvebanken

Som bekendt, findes tidligere prøvesæt i prøvebanken. Delprøve 1 i pdf-printformat og delprøve 2 i online version Prøvebanken 

 1. Mundtlig prøve 2021

Som nævnt har mange elever i år været til mundtlig prøve i fransk. Vi har således bredt fået afprøvet den nye prøveform jf. læreplan 2017 og kan bruge vores erfaringer i fremtiden, og hvor vi bl.a. i undervisningen kan have øje for at arbejde med de kompetencer, som eleverne skal have til den mundtlige prøve.

3.1 Mundtlig prøve 2021: Opsamling og præciseringer

Den mundtlige prøve foregår som bekendt udelukkende på fransk, hvilket lægger op til, at eleverne skal mestre et basalt færdighedssprog både om almene og kendte emner.
Til prøven skal de jf. læreplan og vejledning præsentere den ukendte tekst, herunder forholde sig til teksten jf. instrukser, ligesom de skal perspektivere teksten til de emner, som de har arbejdet med og fået gennemgået i undervisningen.
Det er således ikke nok blot at tale om den ukendte tekst, eleverne skal også vise, at de har styr på, hvad de har arbejdet med i undervisningen (jf. undervisningsbeskrivelsen).
På begyndersprog A og B samt fortsættersprog B, skal eleverne ligeledes samtale på fransk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale.
Her er det vigtigt, at samtalen løfter sig og ikke blot er en billedbeskrivelse men jf. 4.2 i vejledning for læreplan, ….at eksaminanden får brug for at inddrage viden om kulturelle, samfundsmæssige, historiske og/eller almenmenneskelige forhold. En billedbeskrivelse i sig selv er altså ikke tilstrækkeligt. Eleverne kan tage udgangspunkt i billedets hvem, hvad, hvor og situation.

Som altid er der fokus på hvad eleverne kan, når der voteres og afgives karakter.

På EMU findes en info-video om eksamenstekster, og en infovideo om billedmateriale er på vej.

 1. FIP 2021 og 2022

Vores to fysiske FIP-kurser blev som bekendt slået sammen til ét virtuelt kursus i marts 2021. Tak for jeres gode aktive deltagelse. To korte artikler om, hvordan man kan arbejde med IKK samt innovation og karrierelæring i undervisningen, findes på EMU under Fip-2021.

Der er planlagt to fysiske FIP-kurser i foråret 2022 i henholdsvis Århus (Marselisborg Gymnasium, den 24.marts) og København (Gammel Hellerup Gymnasium, den 29.marts).

Formålet er som hidtil fortsat at implementere vigtige aspekter i vores læreplaner fra 2017. Emnerne for 2022 bliver globalisering herunder ideer, til hvordan IKK fortsat kan indgå på en meningsfuld måde i undervisningen med særligt blik på billedmateriale samt læsefærdighed og mundtlighed og den mundtlige prøve. Der kommer en kort opsamling og erfaringsudveksling fra mundtlig prøve 2021.

Tilmelding sker som vanligt til GL via egen skole.

Jeg krydser fingre for, at det kan lade sig gøre at afholde kurserne fysisk, så vi endelig kan mødes rigtigt igen.

 1. EMU

Jeg henviser som altid til materiale på EMU om fx skriftligt arbejde og ideer til udendørsundervisning samt supplerende materiale til SRP og SOP med fransk.

 1. Fagdidaktisk kursus

Der afholdes fagdidaktisk kursus for pædagogikumskandidater fra både hf, hhx og stx i henholdsvis Vejle og virtuelt i efteråret 2021. Kurset afholdes sammen med kandidater fra spansk for at understøtte den faglige og didaktiske sparring, så kandidaterne bl.a. kan inspireres til samarbejde på tværs af sprogene både på kurset og på deres skole.

 1. Spørgsmål og henvendelser

Tak for jeres spørgsmål og henvendelser. Fortsæt med det, for det er med til at styrke vores fag. Svar og præcisioner skrives ofte ind i vejledninger og supplerende materiale, så flere kan have glæde af det.

Afslutningsvis ønsker jeg alle et fortsat godt skoleår, og jeg ser frem til at møde jer online og forhåbentlig snart rundt i landet på kurser og i anden faglig sammenhæng.

Cordialement Tine Brandt

Fagkonsulent, Tine.Brandt@stukuvm.dk

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.