Forløb

Forsøg med virtuelle bølger

Eleverne opnår en god forståelse af bølgers egenskaber, når de laver virtuelle forsøg, hvor de kan prøve sig frem. Samtidig kan de inden for samme tid nå at arbejde med flere forsøg.

Aktiviteten er henvendt til fysik C eller fysik B

Anslået tidsforbrug: 1-2 timer

I stedet for klassiske laboratorieforsøg med bølger kan man bruge virtuelle forsøg, så eleverne selv kan prøve sig frem og forstå fænomenet. De afslutter med egne forsøgsbeskrivelser.

I aktiviteten bruges simulationer fra  PhET.colorado.edu, der er et interaktivt simuleringsprojekt ved University of Colorado og/eller fra falstad.com, hvor der er en række gode platformsuafhængige simulationer udviklet af Paul Falstad.

 

Aktiviteten berører delene i kernestofpunktet bølger

 • Grundlæggende egenskaber: bølgelængde, frekvens, udbredelsesfart og interferens

 • Lyd og lys som eksempler på bølger

 • Det elektromagnetiske spektrum  

 

Planlægning/overvejelser

Aktiviteten placeres i starten af et forløb om bølgelære.

Læreren udvælger og afprøver en række virtuelle forsøg alt efter niveau fra listen nedenfor. Eleverne inddeles i et antal grupper svarende til antallet af virtuelle forsøg, samt et antal matrixgrupper, hvor eleverne skal præsentere hver deres simulation.

 

Javaappletter af Paul Falstad - kan afvikles direkte i browser (falstad.com)

 

Simulationer far PHET – nogle kræver download og afvikling på computer (phet.colorado.edu)

 • Lyd-interferens: visuel simulering af lydbølger og interferens. Juster frekvens, lydstyrke eller flyt en “lytter” rundt og hør, hvad denne hører!

 • Bølgeapparat: indbygget stopur, målebånd og masser af muligheder for variation.

 • Stående snorbølger: varier snorspænding, amplitude, frekvens og dæmpning og mål tid og længde.

 • Fourier: manipuler bølger med sinus og cosinus, mål bølgelængder og perioder m.m.

 

Forløbets opbygning

Først deles eleverne op i grupperne, der skal arbejde med hver sit virtuelle forsøg.

Alle elever i hver gruppe afprøver forsøget, og de arbejder med:

 • Afprøv de forskellige indstillinger systematisk: hvad sker der, hvis en parameter øges? Og hvis en anden sænkes? Hvis det sker samtidigt?

 • Noter de systematikker/mønstre, du ser: hvilke(n) sammenhæng(e) kan man komme frem til?

 • Notér de fysikfaglige begreber, der bruges i programmet.

 • Lav en kobling af begreberne til de(n) sammenhæng(e), du har fundet frem til: ”Det virtuelle forsøg viser, at...”

Grupperne når til enighed om en fælles introduktion og beskrivelse af det virtuelle forsøg, de har arbejdet med.

Eleverne deles ud i matrix-grupper, og går på skift igennem de 4 virtuelle forsøg:

 • Præsenter forsøget ud fra gruppearbejdet

 • Hjælp de øvrige i gruppen med at gennemføre forsøget

 • Lav en opsamling, hvor de andre i gruppen hjælper til med at præcisere beskrivelsen af det virtuelle forsøg

 • Noter den nye beskrivelse i en fælles portfolio

 

Evaluering

I klassen gennemgås de justerede beskrivelser for hvert forsøg med henblik på at vise, hvordan en god og præcis beskrivelse opbygges.

 

Kreditering 

Produceret af Michael Brix Pedersen / CFU-webredaktør Jacob Stenløkke Bendtsen

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.