Det innovative

I 2017-reformen skal der i fagene arbejdes med at udvikle elevernes evne til at forholde sig til og finde løsninger på faglige problemstillinger, de ikke har mødt før, altså udvikle deres innovative kompetencer.

I følge 2017-reformen skal alle gymnasiale fag arbejde med innovation som undervisningsmetode.
I læreplanen for fysik C hedder det i afsnit 3.2, at eleverne skal have ”mulighed for at udvikle og realisere egne ideer inden for faget”, For fysik A og B gælder det, at der skal ”tilrettelægges mindst ét forløb, hvor eleverne undersøger en problemstilling og udvikler og vurderer løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes”.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.