Aktivitet

Zoom ud og ind i universet

Zoom ind fra universets kant til Planck-længden, og se størrelsesforhold og informationer om en række fysiske fænomener på scaleofuniverse.com.
 

Aktiviteten er velegnet i den indledende undervisning i fysik på både C- og B-niveau.

Anslået tidsforbrug: ca. 1 time.

I øvelsen zoomer elever ud og ind i universet på scaleofuniverse.com og undersøger universets dele. De får en kort indføring i væsentlige fysiske fænomener, et indtryk af deres størrelsesforhold, samt en sjov introduktion til begrebet 10’er potenser - et emne, der ellers kan være ret tørt.

Modulet kan bruges som indledning til fysikfaget og/eller til kernestofområderne:

  • Det naturvidenskabelige verdensbillede: Solsystemet, Universet og Naturens mindste byggesten
  • Bølger: bølgelængder, lys, elektromagnetiske bølger
  • Kvantefysik: atomer og atomkerners opbygning

 

Planlægning/overvejelser

Alt efter området eleverne skal introduceres til, så udvælges en række objekter de skal finde og dokumentere. Inddel eleverne i grupper, så der er ét objekt til hver elev i gruppen. Går det ikke op, må nogle elever arbejde sammen parvist om at beskrive et objekt

 

Forløbets opbygning

Begynd med en kort introduktion eller repetition af eksponentiel notation og potensregneregler.

  • Sæt eleverne i grupper og giv hver elev et objekt, eller lad grupperne selv fordele objekterne.
  • Eleverne arbejder selvstændigt i 15-20 minutter med at finde deres element i universet, læse om det og finde yderligere informationer i deres bog eller på nettet.
  • Eleverne præsenterer hver især deres objekt for gruppen og forklarer om dets størrelsesorden og placering i det store billede.

 

Evaluering

Grupperne kan slutte af med at dokumentere deres viden ved at lave egen tegning, hvor de illustrerer størrelsesforholdet mellem deres objekter og giver dem en kort beskrivelse.

Øvelsen kan eventuelt følges op af en introduktion til potensregneregler med eksempler valgt fra det kosmiske zoom.

 

Kreditering 

Produceret af Michael Brix Pedersen, Birkerød Gymnasium og HF / CFU-webredaktør Jacob Stenløkke Bendtsen

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.