Artikel

Ultimate - det ultimative boldspil?

Eleverne kan hurtigt beherske de tekniske færdigheder i Ultimate. Samtidig afviger spillets taktik og ånd sig fra de mest udbredte spil i Danmark og vil derfor udfordre alle spillere.

I modsætning til de fleste øvrige såkaldte kaosboldspil, hvor to hold kæmper om en bold, spilles Ultimate uden kontakt mellem spillerne og uden en dommer. Det stiller høje krav til spillernes egen opførsel og dømmekraft.

 

Spillet

Spillet startes med, at et af holdene kaster disc’en fra egen målzone mod den modsatte ende af banen. Der, hvor disc’en bliver grebet eller lander, starter det modsatte hold deres angreb med disc’en.

Det angribende hold skal herefter forsøge at spille disc’en frem mod målzonen vha. afleveringer og gribninger. Det er ikke tilladt at gå med disc’en, men det er tilladt at pivotere. Lykkedes det at aflevere disc’en ind i målzonen, hvor den gribes af en medspiller, er der scoring. Når disc’en er modtaget, er det tilladt at stå med disc’en i op til 10 sekunder. Dette markerer den forsvarende spiller ved at sige: Nøl, 1, 2, 3, 4 osv.

Det forsvarende hold skal forsøge at forhindre afleveringerne ved at stoppe eller gribe en aflevering. Der spilles for det meste med personlig opdækning.

Holdene dømmer selv i løbet af kampen. Hvis en spiller eksempelvis tager for mange skridt, råber forsvarsspilleren: FEJL! Herefter stopper spillet, og der spoles tilbage til situationen, inden fejlen blev begået. Selvom der bliver begået fejl, skifter disc’en ikke hold.

 

Undervisning

Et vigtigt element i Ultimate er kast og gribninger. Der findes en del forskellige varianter af kast, men som begynder er det tilstrækkeligt at beherske forhånds- og baghåndskastet. Det er derfor en god ide at anvende en relativt stor del af undervisningstiden på at lade eleverne øve sig i de to typer af kast.

Kastene kan gøres sværere ved at lade griberen være i bevægelse under kastet eller ved at sætte en forsvarer på kasteren, så kasteren bliver tvunget til at lave pivoteringer og skifte mellem forhånds- og baghåndskast. Sværhedsgraden i kast og gribninger kan ligeledes øges ved at forlænge afstanden mellem spillerne samt ved at eksperimentere med høje og lave afleveringer.

Det er desuden en god ide i undervisningen at lade eleverne spille småspil med disc’en for at få så mange kast og gribninger som muligt. Et eksempel på et sådan småspil er ”partibold”, hvor to angribere mod to forsvarsspillere prøver at få så mange afleveringer som muligt.

 

Spillets taktiske elementer

I forhold til de klassiske boldspil som fodbold og håndbold spilles der i ultimate ofte med en angrebsformation på langs af banen. Denne formation kaldes en ”stack”. Stacken udføres af det angribende hold for at skabe plads til afleveringer på hver side af banen. Pladsen skabes ved, at en angrebsspiller løber væk fra stacken og dermed laver et ”cut” ud til siden. Afleveringen spilles væk fra stacken, så spilleren løber hen mod den svævende disc og gør det svært for forsvarsspilleren at forhindre afleveringen.

Flere spillere i stacken cutter ofte samtidigt. Hvis disc’en ikke modtages, løber spilleren hurtigt tilbage til stacken, og der forsøges med et nyt cut. Hele stacken bevæger sig op mod målfeltet, og til sidst vil der potentielt opstå mulighed for en målgivende aflevering på relativ kort afstand.

Denne måde at spille angrebsspil på vil udfordre de dygtige håndbold- og fodboldspillere, der i højere grad er vant til at spille bolden på tværs af banen under et angreb. Anvendelse af stacken, som taktisk element i spillet, kan være en hjælp for de mindre boldvante elever. Disse elever kan få præcise anvisninger på, hvordan og hvornår de skal løbe og agere i spillet.

 

Spirit of the game

Trods det forhold, at Ultimate handler om at vinde, er begrebet ”spirit of the game” en vigtig del af spillet. Den manglende dommer betyder, at spillerne selv må tage ansvar for at respektere spillets regler samt modspillerne.

Efter en kamps afslutning foretager hvert hold en vurdering af modstanderens fairplay-evner i kampen. Dette kan gennem et spirit-score-kort.

Fokus på fairplay er generelt set en god ide at tage fat på i idrætsundervisningen. I mange af de idrætter, der fylder vores mediebillede, ses ofte overtrædelser af fairplayånden, og denne tilgang til sport kan blive normen for eleverne, hvilket kan udfordres og brydes ved at sætte fokus på fairplay ud fra et spil som Ultimate. I Ultimate kan eleverne arbejde med refleksion over, hvordan det er muligt at optræde fair over for sine modstandere og tage ansvar for egne handlinger på banen.

 

Supplerende litteratur og kilder

Gymnasieskolernes Idrætslærerforening: Ultimate: C-niveau: undervisningsplan til forløb i ultimate til idræt på c-niveau.

Hos Danske Frisbee Sport Union kan reglerne for ultimate læses.

 

Kreditering

Henrik Lindgaard Møller, Varde Gymnasium

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.