Nyhed

Gode råd og erfaringer i forhold til eksamen i idræt på C-niveau

Artikel om formalia, forberedelse og drejebog med gode råd til drejebogen, eksamensplan, pensum, den mundtlige del, karaktergivning. 

I følgende artikel vil jeg dele en række erfaringer i forbindelse med eksamen i idræt på C-niveau. Som ansat på en HF-skole har jeg omkring 10 eksaminer bag mig, og i den forbindelse har jeg holdt oplæg på årets FIP-kursus. Det er på den baggrund, at jeg skriver denne artikel, og det er vigtigt for mig at understrege, at der er mange måder at gøre tingene på, og at der kan være mange lokale ting, der skal tages hensyn til.

Formalia

Der skal opgives 6 forløb til eksamen. De skal fordeles med to inden for hvert færdighedsområde. Alle forløb skal være af minimum 9 timers varighed (7,5 på HF). Eleverne skal gå til eksamen i grupper af 3 eller 4, og hver gruppe trækker en forløbspakke, med tre forskellige forløb (et fra hvert færdighedsområde). Når man samler sine forløb, giver det i alt otte forskellige forløbspakker. Den sidste grupper, der trækker, skal have mindst fire muligheder, så hvis man har mere end fem grupper, skal man dublere forløbspakkerne, indtil det passer. Man vælger selv hvilke pakker, man først vil dublere. I modellen nedenfor ses et eksempel på forløbspakker. Pakke 3 og pakke 6 er dubleret. Et godt råd er, at kalde enten grupperne eller forløbspakkerne for et bogstav i stedet for et tal - det giver mindre forvirring.

Trækninger til eksamen
© Bjarke Andreasen

Forberedelse og drejebog

Eksamen i idræt C er med 24 timers forberedelse. Det betyder, at eleverne efter at de har trukket, skal have rimelige muligheder for at øve deres drejebøger. Vi har erfaring med at booke hallen fra 8-15. Det plejer at passe fint.

Hvis en gruppe er på tre har de samlet 1 time og 12 minutter, og hvis de er fire har de 1 time og 20 minutter. På den baggrund anbefaler jeg mine elever, at deres drejebøger skal være 15 minutter, hvis der er tre i gruppen, og 16 minutter hvis de er fire. I nedenstående model kan du se et ”regneeksempel” for en gruppe med tre. Husk under alle omstændigheder, at der skal sættes tid af til skift og votering.

 

 

 

Praksis

samlet 45 minutter

Teori

Samlet 15 minutter

Musik og bevægelse

15

5

Boldspil

15

5

Klassiske og nye

15

5

Skift

6

 

Votering, karakter

6

= 1 time og 12 min.

 

Gode råd til drejebogen

Det er et krav, at eleverne afleverer en drejebog inden eksamen. Jeg kan bedst lide, at de printer den og afleverer den i to eksemplarer, når de skal op. Drejebogen er ikke en del af bedømmelse, men skal ses som et redskab, der kan hjælpe eleverne, så de kommer til at vise det bedste de kan. Jeg giver følgende råd til mine elever:

Boldspil:

Gå fra formelle til funktionelle øvelser + en form for kamp. Ca. tre til fire øvelser. Jo bedre i er, des mere funktionelle øvelser skal i lave.

Musik og bevægelse:              

Hip Hop: vis grundtrin plus en eller to sammensatte serier (må gerne vises to gange)

Rytmisk opvarmning: vis et helt eller dele af et helt opvarmningsprogram (sving skal vises)

Klassiske og nye idrætter:

Badminton: gå fra formelle til funktionelle øvelser + en form for kamp (eventuelt på halv bane). Ca. tre til fire øvelser. Jo bedre i er, des mere funktionelle øvelser skal i lave.

CrossFit: vis gerne to forskellige WOD´s (forkortet) eller en række grundøvelser og en WOD.

Generelt kan man sige, at jo bedre elever er, des mere funktionelle øvelser eller komplekse serier skal de vise. Der kan godt være individuelle forskelle i drejebogen, og det er vigtigt, at eleverne ikke trækker hinanden ned. Et eksempel kan være, at den dygtige elev har armene med i et hiphop-trin, mens en mindre dygtig kun viser ”benene”, eller at man i CrossFit viser to forskellige måder at træne mave på. Det er dog vigtigt, at det stadig hænger sammen, og at gruppen virker som en samlet enhed.

Eksamensplanen

Der er mange måder at lave eksamensplanen på, og de fleste tillader først, at man laver den efter at eleverne har trukket. Det kan godt være lidt stressende, så det kan være fint at have gjort sig nogle overvejelser i god tid.

Den første væsentlige overvejelse er, om der skal være eksamen i den teoretisk del efter hvert forløb eller samlet til sidst. Der er helt sikkert fordele og ulemper ved begge dele:

  • Samlet til sidst: det kan være nemmere at sikre lige taletid til alle elever, der er mindre tidsstres og emnerne kan bedre kobles.
  • Efter hvert forløb: det kan være nemmere at lave en god kobling til praksis.

Den næste overvejelse er, om man skal gøre en gruppe helt færdig, eller om man skal gøre et forløb færdig ad gangen. Igen er der både fordele og ulemper ved begge modeller.

  • En gruppe ad gangen kan gøre det nemmere for censor, give et bedre helhedsindtryk og første karakter falder tidligere. Det er desuden den nemmeste tidsplan at lave.
  • Et forløb ad gangen kræver mindre tid til opstilling og flytning, og grupperne får en pause mellem de forskellige forløb. Den tid grupperne får til at øve bliver også mere lige.    

           

Selv har jeg gode erfaringer med en mellemting, hvor et boldspil afsluttes og herefter gøres en gruppe færdig ad gangen med teorien til sidst. Et eksempel på dette kan se i skemaet nedenfor.

Gruppe

Forløb

Særligt

Tid

1 (4 personer)

Ultimate

Kamp gemmes

8.15 (10 minutter)

3 (3 personer)

Ultimate

Kamp gemmes

8.25 (10 minutter)

6 (3 personer)

Ultimate

Kamp gemmes

8.35 (10 minutter)

1+3+6

Ultimate

Fælles kamp

8.45 (15 minutter)

Gruppe 1

Rytmisk opvarmning

Pickleball

Teori

Votering

 

9.00 (60 minutter)

Gruppe 3

Hiphop

Crossfit

Teori

Votering

 

10.00 (55 minutter)

Gruppe 6

Rytmisk opvarmning

Crossfit

Teori

Votering

 

11.55 (55 minutter)

 

Med i overvejelserne når man skal vælge hvilken model, man vil gå med, er eksempelvis om der er aktiviteter både ude og inde (og i vandet), og om der er baner/net der tager lang tid at sætte op.

Pensum

Samlet skal man på STX læse det der svarer til 80-100 sider og på HF er det 40-50 sider. Der står ikke noget i vejledningen om, hvor mange sider det er per forløb, men jeg har god erfaring med 8-12 sider per forløb. Det passer meget godt til den tid, der er til den mundtlige del. Kobling af teori og praktik skal fremstå som en meningsfuld og motiverende helhed for eleverne, og de er kun til eksamen i den teori, der er koblet til deres forløbspakke. En væsentlig overvejelse er, hvor meget af teorien der skal være naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig/humanistisk og praksisnær (boldspilsteori, teknikbeskrivelser, taktik, Laban/BESS).

Det samme teori må gerne må gå igen i flere forløb, uden at det tæller dobbelt i det samlede regnskab. Det betyder, at hvis der er noget teori, du som lærer anser som meget vigtigt, kan du placere det i begge forløb i samme færdighedsområde (eksempelvis boldspilsteori i begge boldspil). På den måde kan eleverne ikke undgå at trække teorien. Jeg vil dog ikke anbefale, at det er alt teorien, der dubleres, men måske et par sider.

Den mundtlige del

Til selve den mundtlige del af eksamen er der også en række væsentlige overvejelser. Samtalen skal foregå, så det er muligt at bedømme eksaminanderne individuelt. Jeg foretrækker at harpunere eleverne. På den måde kan jeg sikre lige taletid, og at alle får spørgsmål på de forskellige taksonomiske niveauer. Der kan blive sagt en del sludder, så det er vigtigt at holde fast i fagligheden - eventuelt ved at starte med at bede eleverne om at redegøre for teorier eller modeller. Man skal også overveje, om man vil have nogle modeller med til eksaminationen. Det kan helt sikkert være en god ide.

Karakter

Den samlede karakter beror på en helhedsbedømmelse, hvor praktikken tæller 80% og teorien 20%. I praksis betyder det nok, at den mundtlige del maksimalt kan flytte den samlede vurdering med en karakter.

Samlet erfaring

Min samlede vurdering et, at det er et par rigtig gode dage. Særligt dagen hvor eleverne øver er helt fantastisk. Hvis mine elever var så flittige i alle lektioner, ville de blive rigtig dygtige😊

Det er også min erfaring, at det har været nemt at blive enig med censor. Det er rigtig dejligt, at man kan tale sammen undervejs, men det er svært at nå at skrive noter. Det er også min erfaring, at det er forholdsvis nemt at differentiere mellem elever i samme gruppe.

God fornøjelse med eksamen😊

 

Kreditering

Bjarke Andreasen, Lektor i idræt og psykologi, Aarhus HF og VUC
Studielektor, Idrætsvidenskab, AU

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.