Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i idræt - januar 2022

I dette nyhedsbrev kan I læse om evalueringen af forsøgsstudieretningerne, FIP-kurserne og prøven til sommer.

Selvom vi underviser i et af skolesystemets ældste fag, og for gymnasiets vedkommende sammen med dansk, matematik og historie det eneste fag, der har været obligatorisk siden 1871, så er det et fag, der konstant er i udvikling. Og også et fag der hele tiden må definere sig selv. Udviklingen sker i faget med nye discipliner som fx padeltennis og pickleball, der hastigt er ved at indtage en plads i hallerne rundt omkring på skolerne. Hermed udvikler vores faglighed og didaktisering sig løbende, og det er jo kun skønt.  Udviklingen sker også hver gang, der er reformer og politisk bevågenhed. Ikke mindst med den sidste reform, hvor idræt-b studieretningen flyttede fra stx til htx og til dels til hhx. Samtidigt blev faget på c-niveau på hf til et valg, og der kom en eksamen på c-niveau. Så selvom faget har en meget stærk tradition, så er det vigtigt, at vi hele tiden er med til at vise aktualiteten af idræt i gymnasiet.

Et af de udviklingsinitiativer, der udspringer af jeres engagement og entusiasme er idræt a studieretningerne som forsøgsfag. De forsøg skal nu evalueres, så ministeren senere på året kan tage stilling til, om de skal fortsætte som forsøg, permanentgøres som en generel mulighed, permanentgøres på enkelte skoler eller stoppe igen. Skolerne med idræt a har lagt et stort arbejde i forsøget, som ligegyldig hvilken vej den politiske beslutning går, har været med til at højne fagets status og faglighed, og givet erfaringer, som vi kan bygge videre på. Aktuelt er der på Slagelse Gymnasium sammen med Fonden for Entreprenørskab udviklet materiale til innovation på idræt c, som alle kan få glæde, hvis man mangler inspiration til at arbejde med den del af faget.

 

FIP

En anden mulighed for løbende at udvikle sig i faget er ved at deltage i de årlige FIP-kurser, som jeg lige vil gøre reklame for endnu en gang. Sidste år blev de aflyst pga. Corona, men underviserteamet vender stærkt tilbage med en revanche i år, og ministeriet har netop meldt ud, at FIP-kurser fra februar og fremad bliver afholdt fysisk, så gå ind på gl.org og find kurser og arrangementer og vælg faglighed i praksis.

Vi glæder os til at se jer til et kursus om træningsprojektet i stx-læreplanen/htx b-niveau og træningsforløbet i hf. På htx og hhx kan faget læses efter begge læreplaner på c-niveau, så det afhænger af skolens valg.

I løbet af dagen vil der være forskellige workshops med praktiske/teoretiske tilgange til træningsprojektet, som også kan bruges som inspiration til træningsforløbet. Fx hvordan det bl.a. kan bruges i de tre færdighedsområder og kobles sammen med disciplinerne Ultimate, Crossfit eller Dancefit. Derudover vil der være en session, der tager udgangspunkt i det udvidede tekstbegreb og ser på forskellige måder at afrapportere forløbet på.

 

Prøverne

Prøverne banker på, og rundt omkring på de forskellige hf-skoler er vinterprøverne godt i gang. Der er ingen tvivl om, at der stadig er mange udfordringer med at gennemføre prøverne med alle eksamensgrupper fuldtallige, da smitten er så høj i den aldersgruppe. Nogle har fået overført en standpunktskarakter, men mange har heldigvis også kunnet nå at komme til en sygeeksamen indenfor prøveperioden. Til sommerens prøver er der nu kommet en afgørelse, og det er dermed muligt at tilpasse prøven lidt, hvis der er forløb, der har været undervist i som nødundervisning, som ikke er egnede til prøven. Vær opmærksom på, at det ikke gælder forløb, der gives virtuel undervisning i nu, da det ikke i øjeblikket er defineret som nødundervisning, men blot en del af den virtuelle undervisning, der kan bruges i alle fag. Husk på, at det ikke nødvendigvis diskvalificerer et forløb, at der er undervist i det som nødundervisning og vær ligeledes opmærksom på, at eventuelle afvigelser skal være godkendt af institutionens leder.

Jeg håber at se mange flere af jer i den kommende tid, for man bliver altid glad af at være sammen med idrætslærere.

 

Kreditering

Lasse Beck Meinicke

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.