Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i idræt - maj 2023

I dette nyhedsbrev kan du læse om de netop afholdte FIP-kurser, lidt om sommerens prøver, næste års FIP, noget om idræt b og mulig seksualundervisning i faget.

Det var dejligt at se så mange af jer til årets FIP-kurser, og til jer der ikke var der, så kan I måske få lidt vidensdeling, hvis nogle af jeres kolleger var med i år, men ellers er det også muligt at trække noget viden ud af de oplæg, der var på kurserne, da de to Power Point-oplæg henholdsvis fra Peter om grundskolen og Bjarkes om best practice til prøven på idræt c kan findes i den faglige forenings dropbox. Det vil også snart være muligt at finde en artikel af Bjarke på emu.dk/idræt, hvor de centrale pointer fra hans oplæg kan hjælpe jer videre.

Der er ingen tvivl om, at det er ved at gå op for mange idræt c-undervisere, at I for første gang skal have et hold til prøve. Det vidner de mange henvendelser, jeg løbende får, i hvert fald om. Og det er helt okay. Det er naturligvis fint, hvis I selv kan løse eventuelle problemer og finde svar i de forskellige læreplaner, vejledninger og generelle bekendtgørelser, men der er også mange tvivlsspørgsmål og forskellige gråzoner, hvor det kan være fornuftigt at kontakte mig eller juristerne i STUK, og det er I selvfølgelig også meget velkomne til i de tilfælde.

Den kommende prøve betyder ikke kun, at der vil være mange nye eksaminatorer, men også mange nye censorer. Det er derfor – og det er det jo altid – meget fornuftigt at se på afviklingen af prøven og de medfølgende bedømmelser som et samarbejde mellem censor og eksaminator. Der kan være forskellige måder at afvikle prøven på, så derfor kan man som censor komme ud for, at det måske foregår på en anden måde, end man selv havde forestillet sig. Det kan det være fint at få en dialog omkring, så der kan ske en erfaringsudveksling og fordele og ulemper kan afvejes. I forhold til bedømmelserne kan eksaminator hjælpe egne eksaminander og censor ved at have en fyldestgørende, realistisk og overskuelig undervisningsbeskrivelse, så det er tydeligt, hvad der kan forventes af eleverne i forhold til fagets centrale mål fra læreplanen. Men at bedømmelser også kan være lidt svære, er konsensusdelen af FIP-kurserne også et eksempel på. Her var der mange rigtig gode snakke om den foreviste filmede prøve i volleyball. Det er derfor meget vigtigt med en løbende og god dialog mellem censor og eksaminator. Ligesom det er meget vigtigt at være opmærksom på, at bedømmelsen er en helhedsvurdering af elevens samlede præstation og ikke en samling af enkelte delkarakterer. I praksis betyder det, at det er godt at have et lidt bredt blik for de enkelte discipliner, så eleven får den mest fair bedømmelse, og man ikke har låst sig fast på helt præcise delkarakterer. Det er ligeledes vigtigt at huske på, at den teoretiske del også har betydning for den samlede vurdering. Jeg glæder mig også til at komme ud og besøge nogle af jer som censor til sommerens prøver, og skulle man se mit navn som censor, så er det ikke noget, der skal få pulsen ekstra op hos jer. Jeg vil blot gerne ud og få nogle erfaringer med videre i systemet.

I forhold til hvordan man kan gribe teorien an, og hvordan den kan kobles til det praktiske, så bliver det sandsynligvis et af fokuspunkterne til næste års FIP, ligesom der vil være opmærksomhed på teori på B-niveau. B-niveauet har været lidt tilsidesat i manges bevidsthed de sidste år, da den nye prøve på c-niveau har fyldt så meget, så det vil være godt at få nogle faglige diskussioner om teori på både B- og c-niveau. Der vil til næste års FIP også være et ministerielt fokus på it og teknologi i fagene, så på det punkt kan vi også blive inspirererede og opdaterede.

I ministeriet er der er et par fokuspunkter mere i løbet af det næste år, som kan få indflydelse på vores fag og undervisning. Jeg skal selvfølgelig nok holde jer opdateret på begge, når jeg ved mere. Det ene er en evaluering og politisk afklaring af, hvad der skal ske med idræt b studieretningerne. Der er pt 21 skoler, der har lov til at udbyde idræt b som en del af en lokal studieretning, og rigtig mange af jer har gennem de sidste år søgt om at få lov til at udbyde den. Her ønsker man fra politisk side at få afklaret, hvad der skal være fremtidsscenariet for idræt som en del af en studieretning. Det bliver spændende, og vi håber, at det bliver med et positivt slutresultat.

Et fokuspunkt, der politisk er pålagt alle skoler fremover, er seksualvejledning af de unge. Her skal de forskellige fag kunne byde ind, og idræt er også blevet bedt om et perspektiv til undervisningen. Dette er nok et af de få områder, hvor vi må erkende, at faget ikke bør dække den praktiske del af undervisningen. I stedet kan vi som fag måske bidrage med tanker om kropsforståelser, kropsopfattelser og kropsforskrækkelse, og det kan sandsynligvis være muligt at vende badekulturen endnu en gang. Der er sikkert mange flere vinkler, som I kan se, men det er i hvert fald også et emne, som vi kan komme til at forholde os til. Det er ikke sikkert, at det får betydning for jer, da det er meget åbent, hvordan de forskellige skoler griber det an, men kan vi som fag slå et slag for en positiv kropsopfattelse, uden at det går ud over vores almindelige undervisning, så kan vi måske være med til at gøre en dannelsesmæssig værdifuld forskel for nogle af de unge.

Derudover er der kun tilbage at ønske jer alle en god eksamensperiode og en rigtig god og velfortjent sommerferie derefter.

De bedste hilsner

Lasse

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.