Forløb

Forløb i Parkour

Løb, spring, glid og sved dig gennem byens gader. I parkour kan eleverne træne balance, styrke, koordination, udholdenhed, præcision og kreativ tænkning. 

 

Forløb på 6 moduler af 90 minutter til idræt C på hf, stx og htx.  

Parkour er i de senere år blevet en populær og lidt anderledes sportsgren. I undervisningen appellerer parkour ofte til elever, der ikke er så engagerede i traditionel holdsport som fx fodbold. I forløbet arbejdes med forskellige bevægelser i parkour samt anatomi og simpel bevægelsesanalyse. Derudover bruges parkour som et godt udgangspunkt for refleksion over idrættens udvikling i forhold til foreningsliv og discipliner.

 

I forløbet arbejdes der bl.a. med følgende faglige mål/kernestof:

 • beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter
 • udarbejde, gennemføre og evaluere opvarmnings- og træningsprogrammer og i relation hertil kunne redegøre for relevant fysiologisk teori

 

Planlægning/overvejelser

Forløbet placeres i efteråret eller sent forår, hvor undervisningen kan afvikles ude.

I nærområdet ved skolen skal der findes legepladser (gerne med lille trampolin), trapper, gelændere og bygninger, hvor eleverne kan arbejde med at lave flows til parkour. Derudover er der brug for et sted med mange stolper/stubbe, som elever kan balancere på og springe imellem. Alternativt kan man lægge brædder/klodser ud på en plæne.

Før forløbet skal læreren kende til basale bevægelser i parkour.  Se eksempelvis: 

 • Parkourkompendiet af Signe Skov Christensen og Matin Kallesøe

 • Parkour tutorials (pdf)  af det danske parkourteam Team JiYo

 • Vimeokanalen Inspirational Movement Videos af Street Movement, med en række korte af forskellige variationer af forceringer, spring m.m.

 

Forløbets opbygning

Nedenfor er forløbet beskrevet i hovedtræk, mens en detaljeret beskrivelse af øvelser og udvidelser kan hentes i Parkour – bevægelseskvalitet, flow og kreativitet udarbejdet af Signe Skov Christensen i forbindelse med GI’s Generalforsamlingskursus 2017.

 

Modul 1

Modulet afvikles i et byrum, hvor der er trappe, gelænder samt bygning eleverne kan/må klatre på. I bedste fald er der også en legeplads i nærheden med mulighed for at lave en bane til “jorden er giftig” samt en trampolin – ellers medbringes redskaber til disse.

Lektie - Læs artiklen: ’leg er vigtigere end organiseret idræt’ fra Videnskab.dk 

 • Opvarmning (20 min): elever kravler ud i forskellige yderpositioner, laver små harehop. Løb i cirkler og slalom mellem hinanden med interaktion i form af high five, low five m.v.

 • Stationer (40 min): Inddel holdet i grupper af 3-5 elever og udlever et ark med stationer. Gennemgå de 4 stationer grundigt (se bilag 5 i forløbsbeskrivelse) og giv eleverne en halv time til at udforske de 4 stationer og finde på egne udfordringer.

  • trampolin: ram punkt(er) via hop på trampolin

  • legeplads: jorden er giftig

  • bygning: kom rundt om bygning uden at røre jorden

  • gelænder: kom op/ned af gelænder uden at røre jorden

 • Løb på trapper (20 min): Først løbes op af trappen med samme hastighed og lethed hele vejen op med 1 trin så med 2 trin osv. Herefter med plyometriske hop, hvor der er afsæt så snart man er landet hele vejen op. Til sidst afprøver elever, hvor mange trin de kan hoppe i et hop med stående samlet afsæt.
 • Fælles afslutning (10 min): lav en opsamling, hvor stationer og øvelser diskuteres ud fra pointerne i artiklen. Lad også eleverne byde ind med muligheder for leg og bevægelse i byrummet. Introducer parkour.  

 

Modul 2

Afvikles i skolegård og/eller park.

Lektie: tekst om parkour i lærebog eller på Wikipedia.

 • Opvarmning (10 min): gentag opvarmningsprogram fra modul 1 med kravl, harehop og løb.

 • 1-2-3-4-5-leg (20 min): Læreren introducerer bevægelser knyttet til hvert sit tal – hver bevægelse gentages indtil eleverne kan den. Når alle bevægelser er introduceret går kommandoerne hurtigere og hurtigere i uvilkårlig rækkefølge.

  • 1: squat

  • 2: armstræk

  • 3: fladt på ryg

  • 4: op på hænder

  • 5: højt hop op i luften med jubel lyd.

 • Kongens efterfølger (10 min): eleverne deles i store grupper og følger en konge, der får dem rundt i skolegården, så de mærker de forskellige underlag og strukturer der måtte være. Undervejs byttes konge:

 • Stationer (40 min): eleverne deles i to stationer og får ark udleveret med opgaver, hvor der med qr-koder er links til videoer (ca. 1 minut) af øvelserne de skal lave (se bilag 6 i forløbsbeskrivelse)

 • Stolper/kanter: Eleverne ser en video fra youtube med en precision jump tutorial på mobilen og finder et sted at lave en egen sekvens.  Herefter ser og øver eleverne videoer fra youtube med ”running precision” og ”stride precision”. Som afslutning kombinerer eleverne bevægelserne og udfordrer hinanden på afstande og kombinationer.

 • Mur/gelænder: Elever prøver af mindst 3 omgange at komme over  på så mange forskellige måder som muligt. Herefter ser eleverne videoer fra youtube om tre specifikke måder og øver dem: ”Step vault”, ”lazy vault” og ”monkey vault”

 • Fælles afslutning (10 min): opsamling på hvad parkour er som beskrevet i lektien og hvilke aspekter af det, dagens øvelser demonstrerer.

 

Modul 3

Afvikles på sted med mange rails: rækværk, gelændere o-lign.

Lektie: læs en artikel om hvordan klubberne oplever en nedgang i medlemstal (Politiken)

 • Opvarmning (10 min): gentag opvarmningsprogram fra modul 1 med kravl, harehop og løb.

 • Parkour moves (40 min): 5-6 elever går sammen og finder et rail i passende højde. De repeterer ”lazy vault” til begge sider og afprøver variationer som ”dobbelt lazy” og ”360 underbar” (videoer findes på youtube).

 • Add-one (30 min): grupper af 5-6 elever om ét rail. Første elev starter flowet med en valgfri bevægelse. Hele gruppen laver denne. Næste elev laver første bevægelse og tilføjer (add’er) en bevægelse mere osv. Når hele gruppen har tilføjet en eller to bevægelser er flowet færdigt.  Flowet køres to gange efter alle bevægelserne er kommet på. Hver enkelt elev øver nu flowet og effektiviserer bevægelserne.

 • Fælles afslutning (10 min): Diskussion af artiklen fra dagens lektie. - Hvordan dyrker vi idræt i dag? Hvorfor? Har det altid været sådan? Hvad karakteriserer parkour i forhold til klassisk idræt? Er der lignende idrætsgrene? Hvordan kan det være, de er kommet frem nu?

 

Modul 4

Afvikles på og ved legeplads.

Lektie: læs om muskler og led i lærebogen.

 • Opvarmning (20 min): eleverne skal rundt på legepladsen uden at røre jorden – alt efter legepladsens udformning indføres udfordringer som uden at bruge den ene arm, begge arme osv. Herefter finder eleverne en stub/stolpe eller lignende, hvor de skal prøve at holde balancen med lukkede øjne.

 • Strides og fodplacering (30 min): eleverne skal bevæge sig hen over en række stubbe/stolper eller brædder der er lagt ud. Først tages en stille omgang og så en omgang, hvor de prøver at skære en stub eller 2 fra med længere hop. Øg fart og effektivitet stille og roligt over et par omgang til eleverne er sikre på deres rute. Nu tages en omgang, hvor eleverne viser deres rute med fokus er på at gøre det flydende og lækkert. Til sidst afsluttes med at eleverne skal udfordrer hinanden ved at afprøve og udvide hinandens ruter.

 • Bevægelsesanalyse (20 min): eleverne udvælger og forfiner et precision hop og laver en simpel bevægelsesanalyse, hvor de udpeger led og muskler der  er involveret i bevægelsen – se bilag 7 i forløbsbeskrivelsen.

 • Fælles afslutning (20 min): hvor eleverne fremviser hop og præsentere bevægelsesanalyse.

 

Modul 5

Afvikles på seks spot på og i nærheden af skolen.

 • Opvarmning (10 min): gentag opvarmningsprogram fra modul 1 med kravl, harehop og løb

 • Udvikling af eget flow (35 min): klassen deles i 6 grupper og hver gruppe får et spot til at udvikle et flow på 5-6 bevægelser – se eksempler på spots i bilag 8 i forløbsbeskrivelsen.

 • Præsentation af eget flow (10 min): Grupperne viser de udviklede flow’s for hinanden (gruppe 1 for gruppe 2 osv.) og giver hinanden respons.

 • Videreudvikling og dokumentation af flow (25 min): grupperne forfiner deres flow ud fra den respons de har fået. De øver flow’et og når det er færdigt, optages det via en mobil, og deles i en fælles platform.

 • Fælles afslutning (10 min): Diskuter i fællesskab, hvad det er vigtigt at præsentere til forløbsprøven i sidste model.

 

Modul 6

Fælles opstart og herefter arbejder eleverne på selvvalgte spot på og i nærheden af skolen.

Lektie: have dannet grupper, som I vil lave en video til forløbsprøven sammen med og tænkt over et spot som I vil bruge.

 • Opvarmning (10 min): gentag opvarmningsprogram fra modul 1 med kravl, harehop og løb

 • Instruktion (10 min): præciser krav til flow og video af flow til forløbsprøven.

 • Udvikling af eget flow (60 min): Eleverne arbejder selv med at udvikle flow og dokumentere det med videooptagelser til forløbsprøve. Læreren kommer rundt og hjælper til med ideer.

 • Fælles afslutning (10 min): opsamling, hvor afleveringstidspunkt for og evaluering af forløbsprøven præciseres.

 

Evaluering

Eleverne evalueres ud fra de indsendte videoer på sværhedsgrad, kreativitet og udførelse (flow, dynamik og præcision). Brug evt. rubric-evalueringen s. 12 i forløbsbeskrivelsen

I forløbsbeskrivelsen Nye tendenser i dansk idræt har Signe Skov Christensen beskrevet, hvordan parkour-forløbet kan følges op i idræt på b-niveau. Derudover kan man inddrage flg. artikler om parkour-sportens oprindelse og filosofi skrevet af Signe Højbjerre, der er Ph.d. fra Institut for Idræt på SDU og parkourudøver i Team JiYo:

 

Kreditering

Signe Skov Christensen, Falkoner Gymnasium/Webredaktør Jacob Stenløkke Bendtsen

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.