Forløb

Byd eleverne op til dans med cha-cha-cha og vals

Lad eleverne selv afprøve dans til latinmusik og vals og introducer dem til føring, dansefatninger, tempo og genrer. Forløb på 6 moduler à 90 minutter i musik og bevægelse tilrettelagt til idræt C på hf eller stx.

Eleverne skal arbejde induktivt med selv at bevæge sig til vals og latinmusik. Efterhånden introduceres grundtrin, dansefatninger, rotationer m.v. og til sidst skal eleverne lave en egen koreografi.

I forløbet arbejdes der blandt andet med følgende faglige mål i idræt C på stx:

 • beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter
 • indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer

 

1. Planlægning/overvejelser

Placer eksempelvis forløbet i 1.g, hvor det kan være med det at ryste eleverne sammen, og der er mulighed for et samarbejde med musik om genrer.

Der er brug fra en stor træningssal, et godt musikanlæg samt pc og projektor til at vise videoklip med grundtrin.

 

2. Forløbets opbygning

Nedenfor er forløbet beskrevet i hovedtræk, mens en detaljeret beskrivelse af øvelser og udvidelser kan hentes i Forløb i Pardans: cha-cha-cha og vals (pdf) udarbejdet af Rene Clausen i forbindelse med GI-kursus i pardans i 2017.

Modul 1

Det meste af modulet er uden koreografi, men i stedet båret af at undersøge og improvisere dans med fokus på føring og bevægelsesmuligheder i pardans.

Lektie: føring i dans i en lærebog eller i s. 21-22 i brochuren Sundhed, samvær, samfund og show udgivet af af DGI

 • Eleverne introduceres til to-håndsfatning, en-håndsfatning, krydsgreb og traditionel dansefatning.
 • Diskussion af forskellige fatningers fordele samt signalering af retningsskifter m.v.
 • Eleverne afprøver selv, hvordan man bedst skifter greb fra en to-håndsfatning til en anden.
 • Opsamling på håndfatning samt forskellige rotationers sværhedsgrad.

 

Modul 2

Modulet er en kombination af improvisation og koreografi med en introduktion til cha-cha-cha: grundrytme, latinstil, grundtrin og rotationer.

Lektie: læs om cha-cha-cha i lærebog eller på Wikipedia

 • Opvarmning: fri dans med fokus på at genkalde sig håndfatninger og rotationer.
 • Repetition med fokus på føring.
 • Introduktion til cha-cha-cha.
 • Eleverne forsøger selv at danse til cha-cha-cha, merengue som eksempelvis Suavemente af Elvis Crespo.
 • Introducer eleverne til latinamerikansk stil med hoftebevægelser, hvor de bevæger sig i forskellige retninger og bed dem fortsætte.
 • Drøft sammen, hvordan den nye stil mærkes, og hvilken forskel introduktionen til hoftebevægelse og retning gjorde.
 • Introducer og afprøv rytmen 1,2,3 & 4 i latinstil samt sportsdansens stil: 1,2,3,4.
 • Afspil video af grundtrin i cha-cha-cha, og lad eleverne lære ved at kopiere. Når eleverne er trygge, skiftes musikgenre, så eleverne eks. prøver at danse til salsa eller en anden latingenre.
 • Lav en opsamling med fokus på skift i rytme, rotationer, og slut af med en drøftelse af, om én rytme er lettere end en anden samt, hvordan det er at danse i en fast koreografi fremfor selv at skabe dansen.

 

Modul 3:

Primært koreografisk modul med cha-cha-cha figurer: New York, Hand to hand og Spotdrejning, føring i enkelt rotation.

 • Opvarmning: fri dans med fokus på at genkalde sig grundtrin, føring og rotationer i cha-cha-cha.
 • Repetition med fokus på rytme, stil og grundtrin.
 • Introduktion til og afprøvning af spot drejning i cha-cha-cha, New York cha-cha-cha, samt Hand to Hand cha-cha-cha.
 • Eleverne udvikler parvist en lille koreografi med elementer af grundtrin.
 • Opsamling med fokus på koreografi og improvisering samt en diskussion af, hvordan der kan varieres og improviseres med grundtrin og koreograferede trin.

 

Modul 4:

Introduktion til vals: Grundrytme, standardstilling, grundtrin og dans i firkant.

Lektie: læs om Vals i lærebog eller på Wikipedia

 • Opvarmning: fri dans med fokus på at genkalde sig grundtrin, føring og rotationer i cha-cha-cha.
 • Repetition med fokus på rytme, stil og grundtrin.
 • Introduktion til vals.
 • Eleverne forsøger selv at danse til et stykke vals. – Eksempelvis: https://www.youtube.com/watch?v=OXCF_qgheLo
 • Afspil video af grundtrin i engelsk vals og lad eleverne lære ved at kopiere.
 • Fælles drøftelse af forskelle i at danse henholdsvis cha-cha-cha og vals.
 • Introduktion til og afprøvning af skift i tyngdepunkt, dansefatning samt placering af hæl og tå.
 • Opsamling med fokus på, hvordan fokus på teknik ændrer følelsen af dansen, samt føring i koreograferet dans.

 

Modul 5:

Modulet er primært koreograferet og introducerer højredrejning, venstredrejning, føring i fællesrotation, Wienervals og arbejde med tempo.

Lektie: læs om  Wienervals i lærebog eller på Wikipedia

 • Opvarmning: fri dans med fokus på at genkalde sig rytme, grundtrin og føring i vals.
 • Repetition: stil, placering af hæl og tå og tyngdepunkt.
 • Afspil videoer af først højredrejning og senere venstredrejning i vals og lad eleverne lære ved at kopiere.
 • Introducer herefter Wienervals og lad eleverne afprøve det.
 • Drøft i plenum føring i vals, skift i retning og tempo.
 • Afslut med at repetere cha-cha-cha grundtrin eller variationer alt efter behov, så de er klar til afdansning i sidste modul.

 

Modul 6:

Lektie: Udarbejd forslag til drejebog til eksamen.

Afdansningsbal med indmarch og to grupper i både cha-cha-cha og vals der afsluttes med drejebogsskrivning.

 • Opvarmning og repetition, hvor eleverne parvist opsummerer grundtrin og variationer i vals og cha-cha-cha.
 • Kobl parrene sammen i mindre grupper, der hjælper hinanden med at repetere. Efterhånden kobles flere grupper sammen, indtil der kun er to grupper.
 • Inddel eleverne i to grupper – eventuelt grupperne fra aktivitet 1. Holdene danser på skift for hinanden, mens det andet hold er tilskuere. I følgende rækkefølge viser holdene:
 • Hold 1 danser vals
 • Hold 2 danser cha-cha-cha
 • Hold 1 danser cha-cha-cha
 • Hold 2 danser vals
 • Slut af med at give eleverne tid til i par eller grupper at skrive videre på drejebog til en eventuel eksamen.

 

3. Evaluering:

Eleverne evalueres i en rubric-evaluering (pdf), hvor de får respons på: Musikforståelse og rytme; Isolerede grundtrin og variationer; Danserutine med kombination af variationer; Øvrig danseteknik.

Hvis man vil arbejde videre dans kan man søge inspiration i Dans Sundhed, samvær, samfund og show af DGI, hvor der er flere øvelser og flere aspekter af pardans og/eller bruge Kompendium til GI-kursus 2016 i pardans  udarbejdet af Solveig Løvendahl Gustafsson, hvor der er øvelser til cha-cha-cha, salsa og jive, der kan bruges direkte i idrætsundervisningen.

 

Kreditering 

Produceret  af Rene Clausen i forbindelse med GI-kursus i pardans i 2017.

 

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.