Artikel

Gode råd til opgaveformuleringer med idrætsfaget

Idræt kan indgå i fagligt samspil fra forskellige vinkler med metoder fra flere forskellige fakulteter. I artiklen introduceres metodiske overvejelser i forbindelse med formulering af opgaver i samarbejde med andre fag.

Idrætsfagets indhold og metoder

Idrætsfaget har faglige metodiske tilgange fra forskellige hovedområder (jf. artiklen Idrætsfagets teoretiske metoder). Det er en stor fordel ved fagligt samspil, da der stort set altid kan vælges en metode, der adskiller sig fra det andet fags metoder og faglige tilgange, men omvendt skal man passe på, at der er et for stort metodisk overlap.

Et eksempel på et emne, hvor der kan ske overlap, er en opgave i historie og idræt med titlen ”Idræts betydning i Den Kolde Krig”. På papiret et godt emne til et flerfagligt samspil, men i praksis vil opgaven kunne besvares udelukkende med historiefaget og historiefagets metoder, selvom emnet har et idrætsligt fokus.

Også i opgaver med biologi og idræt skal man passe på at idrætsfagets fagområder kan forsvinde. En opgave om doping i idræt med fokus på eksempelvis: ”EPO’s funktion i kroppen og dets anvendelse som præstationsfremmende middel” har naturligvis et idrætsfagligt fokus, men opgaven kan i høj grad skrives alene med udgangspunkt i biologi.

I de følgende afsnit er der eksempler, hvordan idræt kan indgå med egne metoder i emner sammen med fag, der spiller godt samme med idræt.

 

Biologi og idræt

En klassisk faglig problemstilling med fagene biologi og idræt er doping med fokus på anvendelse af bioteknologiske metoder og genmanipulation som doping. I biologi analyseres dopingmidler, mens idrætsfaget i opgaven analyserer og diskuterer etiske problemstillinger med udgangspunkt i teorier om ”sportens ånd og væsen” samt dopingatleters egne oplevelser af dopingmisbrug.

 

Fysik eller matematik og idræt

Flerfagligt samarbejde med fysik og matematik kan tage afsæt i objekter, der i idrætsdisciplinerne enten slås, sparkes eller kastes i en kastebue. I fagene fysik og matematik kan disse kastebuer beregnes, analyseres og optimeres vha. forskellige modeller og analyseværktøjer. Idrætsfaget kan i opgaven anvendes til undersøgelse af, hvilke fysiologiske krav der stilles til den pågældende idrætsudøver, og hvordan idrætsudøveren kan træne for at optimere præstationen.

 

Samfundsfag og idræt

I samfundsfag er identitetsdannelse og socialisering en del af kernestoffet. Eksempler på sportsgrene, der i høj grad anvendes af udøverne som udgangspunkt for deres egen identitetsdannelse, er derfor gode i en flerfaglig opgave i samfundsfag og idræt. Ekstremsport er et eksempel, der ofte bliver anvendt i forbindelse med identitetsdannelse. Deltagelse i ekstremsport kan analyseres ud fra samfundsfaglige metoder, mens idrætsfaget kan analysere energibehov, fysiologiske krav og træningsaspekter i forbindelse med præstationen.

 

Den gode opgaveformulering med idræt

I en god formulering er det tydeligt, at fagene bidrager med hver deres metodiske tilgang. Den indeholder ét overordnet spørgsmål, som danner rammen for opgaven, og som målretter elevens fokus. Delspørgsmålene i opgaveformuleringen formuleres efterfølgende med afsæt i det overordnede spørgsmål. Ved at bruge denne tilgang til opgaveformuleringen hjælper man også eleven med at udarbejde opgavens samlede konklusion, der således være et svar på det overordnede spørgsmål med inddragelse i svarene i de enkelte underspørgsmål. 

 

Kreditering

Henrik Lindgaard Møller, Varde Gymnasium, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.