Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i IT-fagene - april 2022

Om eksamen, efteruddannelsesaktiviteter, FIP, Nyhedsbreve, Studie- og karrierespil, It-fagligt forum og IT-lærerforeningen.

 

Danske Gymnasier har i et stykke tid sat teknologiforståelse og nu også teknologi på dagsordenen. Når talen falder på teknologiforståelse, er det kompetencer, der alle dækkes af vores fag informatik. Det kan man overbevise sig om ved at læse læreplanen for informatik og læseplanen for teknologiforståelse.

Hvad teknologi angår, dækker begrebet både teknik (arbejdsmidler), viden (kunnen, indsigt og intuition i arbejdsprocessen), organisation (det, der skal til for at koordinere teknologiens mange enkeltdele) og produkt (det vi gerne vil have, når vi bruger teknologien) [Projektarbejdet,Systime].

It er et eksempel på en teknologi: teknik (udviklingsværktøjer, som fx AppLab, Appinventor, Scratch, legoMindstorm, Openroberta), viden (grundlæggende viden om programmering, databaser it-sikkerhed, interaktionsdesign osv.), organisation (designprocesser, modellering, afprøvning gennem brugerorienterede teknikker), produkt er it-systemer.

Men it er ikke bare “endnu en teknologi” (…). Andre teknologier strækker menneskehedens fysiske formåen, men informatikken strækker vores mentale/kognitive formåen og åbner for radikalt nye muligheder – såvel erkendelsesmæssigt som udtryksmæssigt. Der er således ikke bare tale om endnu et skridt i den velkendte teknologiske udvikling. Der er tale om en ny revolution. Som vi taler om revolutionen med Gutenbergs opfindelse af trykpressen i 1400-tallet og den industrielle revolution fra slutningen af 1700-tallet, kan man med rette tale om den digitale eller computationelle revolution, der takket være Ada Lovelace startede i 1843, men som vi alment først for alvor er ved at erkende [Caspersen, Mona 2021-1].

Det lykkedes heldigvis at holde fysisk FIP, og det var dejligt at se så mange af jer igen.

På FIP fortalte jeg om midlertidige foranstaltninger til sommerens eksamen. Siden blev en ny bekendtgørelse udsendt i slutningen af marts. Der er lige udkommet en vejledning, der udfolder bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen udmønter en politisk aftale, hvor der er blødt lidt op i forhold til tidligere udmeldt, om hvornår man kan udelade at stille prøvespørgsmål i dele af faget. Jeg beskriver de nye regler i dette nyhedsbrev.

Venlig hilsen

Kathrine Bohus Madsen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.