Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i IT-fagene - januar 2023

Sådan skal I forholde jer til ChatGPT til sommerens eksaminer, få datoer til forårets FIP-kurser og læs om elevernes adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel i programmering B og informatik B. 

Jeg håber I alle er kommet godt ind i det nye år.

Siden udskrivelsen af folketingsvalget og indtil regeringsdannelsen har ministeriet fungeret som et forretningsministerium. Nu er regeringsdannelsen kommet, og vi byder velkommen til Mattias Tesfaye, som er ny børne- og undervisningsminister. Det bliver spændende at se, hvad det betyder for vores område.

Et af de nye ministerier er Ministerium for Digitalisering og Ligestilling, som overtager sager vedrørende digitaliseringsmæssige forhold og it fra Finansministeriet. Det nye ministerium overtager også Danmarks Statistik fra Indenrigs- og Boligministeriet. Endelig får ministeriet ansvaret for digitalisering i erhvervslivet og opgaver relateret til virksomhedernes digitale løft, digitale vækst, digitale sikkerhed og databeskyttelse, samt digital omstilling i erhvervslivet. Desuden vil der være et EU-spor relateret til data og digitalisering i erhvervslivet. Spændende, hvad dette nye ministerium kan betyde for uddannelse i it-kompetencer.

I skrivende stund sidder jeg på Frederiksholms Kanal 26, der bl.a. har huset Hestgarden Kaserne fra 1792 indtil denne blev nedlagt i 1866. Fra 1925 har bygningen være brugt af Undervisningsministeriet. Men nu er det slut. STUK og STIL skal med to ugers varsel vige pladsen i disse smukke historiske omgivelser til fordel for nye ministerier. De to styrelser skal flytte ud på Teglholmsgade 1. Det er en flytning, der involverer 600 medarbejdere. De nye lokaler er ikke indflytningsklare, så der bliver en længere periode med hjemarbejde for medarbejderne. Men det har vi jo prøvet før, så vi bevarer roen og fortsætter arbejdet.    

Siden lanceringen af ChatGPT i slutningen af november har chatbotten og GPT3 fyldt i debatten om undervisning og eksamen. Det er et emne, der fint kan være genstandsfelt i undervisningen i vores fag.

I dette nyhedsbrev orienteres der om ChatGPT i forhold til eksamen og elevernes adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel i programmering B og informatik B.

Desuden orienteres om kommende artikler på emu.dk, efteruddannelse, FIP og besøgsmulighed fra Cyberskills.

Fra BUVM

 

Eksamen og ChatGPT

Brug af ChatGPT og andre lignende værktøjer ikke er tilladt ved de gymnasiale prøver. Det fremgår af det nuværende regelsæt om hjælpemidler, at eleven udelukkende må benytte eventuel internetadgang til at tilgå materiale, som er blevet brugt i undervisningen, og som i udgangspunktet ikke kan opbevares lokalt (fx en digital ordbog). Eleven må ikke benytte eventuel netadgang til at tilgå interaktive programmer som fx Wolfram Alpha eller Google Translate og nu altså også ChatGPT.

Endvidere foreskriver bekendtgørelsen, at en prøvebesvarelse skal være selvstændig og elevens egen. Hvis en chatbot enten bidrager til eller leverer hele elevens besvarelse, er der ikke længere tale om en selvstændig besvarelse.

I forbindelse med prøven i Programmering B og Informatik B, hvor brug af internettet er tilladt, er det vigtigt at klarlægge, hvordan og hvornår ChatGPT kan anvendes. Det vil ikke være tilladt at anvende ChatGPT som fagligt hjælpemiddel på en måde, hvor den udarbejder dele af eller hele opgaven, idet opgaven skal være et selvstændigt produkt. Det vil dog være muligt at anvende ChatGPT som genstand for analyse, hvor eksaminanden forholder sig fagligt til teknologien – forudsat det er relevant for den pågældende eksamensopgave.

Reglerne fremgår af prøvevejledningerne for fagene samt § 6, stk. 3-6, og § 7 i bekendtgørelsen om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser.

 

EMU

Der er nogle artikler af interesse for vores fag i pipelinen på emu.dk. En artikel der afdækker hvad der forstås ved empiri i programmering og informatik. Dette er især af interesse for htx-lærere, da SOP’en på htx skal indeholde empiri. En par artikler om et didaktiseret forløb, der har til formål at introducere eleverne til grundlæggende objektorienteret programmering, med henblik på at simulere flokadfærd. Desuden et par artikler om brug af repositories i undervisningen. Den sidste ventes at blive publiceret i januar. De andre i løbet af årets to-tre første måneder.

 

Efteruddannelsesaktiviteter

IT-Universitetet

It-universitet udbyder kurset Digital teknologiforståelse i gymnasieskolen  i efteråret 23 på 10 ECTS. Kurset indgår i puljen af adgangsgivende kurser for Master i Informatikundervisning.

 

FIP

Tilmeldingsfristen nærmer sig for FIP, der afholdes i marts. Der vil bl.a. være workshops om SOP/SRP/EOP og SOLO-taksonomi, om interaktionsdesign, om informatik i nv med fokus på overgange, om brug af repositories, om undervisning i OOP, og om it-sikkerhed set fra virksomhedernes perspektiv. Find programmet her. Tilmelding her.

 • FIP Vest for Storebælt: 02.03.2023 på Egaa Gymnasium
 • FIP Øst for Storebælt: 08.03.2023 på Falkonergården Gymnasium

 

Tilbud fra eksterne

Jeg beskrev i mit sidste nyhedsbrev to tilbud fra eksterne. Nemlig Åben Virksomhed og Book en ekspert. Desuden har CyberSkills nu dette spændende besøgstilbud:

Gratis tilbud til ungdomsuddannelserne: En dag i Cyberverdenen

Cyberskills skriver: ”Udover at arbejde med cybersikkerhed ud fra et teoretisk grundlag og i klassen, er der nu mulighed for at vise jeres unge elever, hvordan man arbejder med cybersikkerhed i den virkelige verden.  CyberSkills har etableret samarbejde med en række af landets virksomheder, som inviterer klasser indenfor til en 3-4 timers event, hvor de sætter fokus på et af de områder indenfor cybersikkerhed, de arbejder med hos dem, og sørger for ny viden, casearbejde og karrierelæring! I kan altså ganske gratis benytte jer af dette tilbud, og booke et besøg hos den virksomhed som passer til jeres interesse ift. undervisning samt geografiske placering.

Indsatsen er drevet af CyberSkills, så tag et kig på siden og se om I ikke skal nå at booke et virksomhedsbesøg til jeres klasse: www.cyberskills.dk/endagicyber

 

It-fagligt forum

Medlemmer af it-fagligt forum 2022/2023:

(fælles it-fagligt forum for alle gymnasiale uddannelser - fagkonsulentens rådgivende forum med repræsentanter fra den faglige forening, de gymnasiale uddannelser, Danske Gymnasier og videregående uddannelser). Læs mere om it-fagligt forum på http://www.emu.dk

 1. Jacob Stenløkke Bendtsen
  Falkonergården Gymnasium og HF-Kursus
  Formand for IT-lærerforeningen
  Redaktør på EMU
  jb@falko.dk 
   
 2. Elisabeth Husum
  (stx/hf)

Kursusleder på fagdidaktik for it-fagene.
Egaa Gymnasium
eh@egaa-gym.dk 
 

 1. Anders Lindskjold

(hhx, merkantil eux)

Campus Vejle
abl@campusvejle.dk 
 

 1. Søren Præstegaard

(htx)
Odense Tekniske Gymnasium
spr@sde.dk   

 1. Michael Caspersen

Direktør

IT-Vest Samarbejdende Universiteter
www.it-vest.dk

(repræsentant for aftagerne)
mec@it-vest.dk 
 

 1. Anne Frausing
  (ledelsesrepræsentant/Danske Gymnasier)

Rektor på HF-Centret Efterslægten

af@hfc.dk
 

 1. Kathrine Bohus Madsen
  Sukkertoppen Gymnasium,
  Fagkonsulent i BUVM/STUK
  kathrine.madsen@stukuvm.dk

Tlf. 21 39 51 99

 

It-lærerforeningen
www.it-laerer.dk

www.iftek.dk

https://www.facebook.com/groups/196566890452695 (ca. 500 medlemmer )

Formand: Jacob Stenløkke Bendtsen
Mellemtoftevej 13
2600 Glostrup
Tlf. 39 40 24 39
E-mail: jb@falko.dk 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.