Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i IT-fagene - oktober 2022

Nyt fra BUVM, rapport om informatikundervisning i 39 lande, efteruddannelse, FIP, fagdidaktisk kursus, tilbud fra eksterne. 

Kære kolleger,

Efterårsferien går hastigt på hæld. Jeg håber, at I har nydt den.

I år er der flere spændende konferencer inden for vores felt.

I april deltog jeg lige som mange andre gymnasielærere i Konference om computationelle kompetencer i uddannelse arrangeret af It-Vest sammen med Center for Computational Thinking & Design ved Aarhus Universitet og Danske Science Gymnasier. Der var mange spændende indlæg inden den afsluttende paneldebat, hvor det blev tydeligt, at der er et stort arbejde foran os med at udbrede viden om informatik og at det er et selvstændigt ct-fag.

I de nye informatikvejledninger er afsnittet Fagets identitet skrevet om, så det nu fremgår tydeligt, at det er det samme fag som forsøgsfaget teknologiforståelse.

I september blev afholdt konferencen Et uddannelsessystem til Danmarks digitale fremtid Afvikles af ADD-projektet, ATV, Digital Dogme og Den Nationale Alliance for digital Teknologiforståelse. Jeg havde desværre ikke mulighed for selv at deltage, men en af de en af de fortællinger, der er videreformidlet fra konferencen af Jacob Stenløkke Bendtsen, er Stephen Alstrups billede af en omvendt trekant: i dansk, mat, eng, hist osv. er der mange undervisere i folkeskolen, færre på ungdomsuddannelser og få på videregående - men i de it-faglige, er der få på videregående, færre i ungdomsuddannelser og kun enkelte i folkeskolen.

I november afholdes Informatikkonference 2022, som er et todages internat i Billund og er målrettet informatik-lærere. Jeg glæder mig til at deltage, omend det bliver svært at vælge mellem de mange spændende workshops.

Gennem det sidste år har der været en rapport undervejs fra Eurydice, der kortlægger informatikundervisningen i 39 europæiske lande. Rapporten kortlægger om der er informatikundervisning i primary, lower - og upper secondary (Grundskole og Ungdomsuddannelserne). I de lande hvor der er informatikundervisning bliver det belyst hvilke informatik-faglige emner der indgår. Desuden bliver lærerkompetencerne belyst. Det fremgår af rapporten at andre lande er langt fremme med at indføre en obligatorisk informatikfaglighed i deres uddannelsessystem. F.x er der i lower secondary(der svarer til 7-9 klasse) kun 4 lande, hvor informatik ikke er et obligatorisk selvstændigt fag. (s 26). Det fremgår også af rapporten at i general upper secondary (der svarer til stx) er informatik et obligatorisk fag i 12 lande.

Der er adskillige links i rapporten, så man selv (måske med hjælp fra google translate) kan fordybe sig i andre landes læreplaner og i nogle tilfælde også den udvikling, der har fundet sted for faget.

Efter i mange år at have undervist i det almene gymnasium, har jeg nu skiftet til den erhvervsgymnasiale verden. Jeg underviser nu på Sukkertoppen Gymnasium, som er teknisk gymnasium, hvor jeg nu også underviser i programmering.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.