Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i IT-fagene - september 2023

Læs bl.a opdateret udmelding om chatbots i forbindelse med de store skriftlige opgaver, reviderede vejledninger, FIP med link til programmet, og artikler om OOP og Git. 

Kære kolleger

I dette nyhedsbrev opdaterer vi jer om chatbots til brug ved eksamener, inklusive SOP/SRP/EOP i visse tilfælde. 

Vi vil også diskutere brugen af generativ AI og arbejdsprincipper på det kommende FIP kursus.

I vores faglige forum har vi haft ændringer, da Anne Frausing går på pension og Mads Bo Nielsen fra Aarhus Business College er blevet vores nye lærerrepræsentant for HHX. Vi ser frem til samarbejdet. 

Jeg netop kommet hjem fra et fagdidaktisk kursus på Hotel Sinatur i Nyborg, hvor smukke omgivelser dannede en inspirerende ramme for mødet med nye lærere og spændende præsentationer. Desværre har Hanne Gottliebsen måttet stoppe som underviser, men heldigvis har Malene Cramer Engeberg sagt ja til at tage over. Tak for samarbejdet.

Det fulde nyhedsbrev med flere detaljer er vedhæftet som en PDF-fil.

Venlig hilsen,

Kathrine Bohus Madsen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.