Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - september 2019

Nyhedsbrevet handler denne gang om SRP, Informatik B, der er ved at vinde fodfæste, Informatik i NV og efteruddannelse af lærere.

Vi er nu gået ind i tredje reformår. Det betyder sidste årgang af første gennemløb. Det betyder også, at eleverne for første gang kan skrive SRP i fag på c-niveau. Nogle af jer vil derfor blive SRP-vejleder i informatik eller programmering for første gang. Til inspiration er der publiceret nogle tidligere SRP-formuleringer i disse fag i det lukkede forum på it-laerer.dk. Man skal være opmærksom på at disse opgaveformuleringer er lavet til den gamle ordning, men jeg håber, at de alligevel vil kunne være inspiration i udformningen af nye opgaveformuleringer. Jeg vil opfordre jer til også selv at lægge opgaveformuleringer op på siden.

 

Eksamen

Eksamen er forløbet fredeligt, der har kun været få henvendelser til styrelsen. Men hvis man har
gjort sig erfaringer, som man mener, at det er væsentligt, at jeg får kendskab til, vil jeg gerne opfordre til, at man deler dem med mig. Der var pres på censorerne i år. En af grundene til dette har været, at nogle lærere ikke er indmeldt med de rigtige censorkompetencer. Som et levn fra forsøgsfagets tid, står nogle lærere udelukkende med censorkompetence i informationsteknologi og ikke i informatik. Jeg vil derfor opfordre til at man spørger den eksamensansvarlige på skolen, om man er indmeldt med de rigtige kompetencer

 

IT-vest

IT-Vest planlægger at udbyde en masteruddannelse i informatik rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser. En masteruddannelse er i dag på 60 ECTS-point. De planlægger derfor et optagelseskrav på 30 ECTS-point, der er relevante for bestemte dele af de faglige mindstekrav. De kandidater, der ikke har et centralt fag inden for det naturvidenskabelige hovedområde, vil yderligere skulle supplere med 30 ECTS-point. Uddannelsen er stadig på tegnebrættet, så der kan ske ændringer i forhold til ovenstående. Planen er, at den starter efterår 2020. Det vil være et samarbejde mellem relevante universiteter fordelt over hele landet, og noget af undervisningen vil være onlineundervisning.

I foråret 2020 udbydes for 3. gang kurset Programmering for gymnasielærere, der især henvender sig til lærere, der vil opnå faglig kompetence i informatik. Tilmeldingsfrist d. 15. november.

Desuden udbydes, som tidligere annonceret, Interaktionsdesign og didaktik (10 ECTS) . Fagpakken
Undervisning i interaktionsdesign er et fag, hvor du lærer at forstå interaktion teoretisk, æstetisk og
etisk, og hvor du lærer praktiske teknikker til at konstruere fysiske it-systemer (”computational
things”) med brugerinvolvering, prototyper og co-design.

 

Institut for naturfagenes didaktik, Københavns Universitet

Informatikkens videnskabsteori. Kursets detaljer er stadig på tegnebrættet, men IND forventer at
udbyde kurset til at starte maj 2020. Institut for naturfagenes didaktik, IND, er ved at designe et kursus på 5 ECTS-point, der består af en kombination af fjernundervisning, internat og en hjemmeopgave. Fjernundervisningen foregår i maj og juni. De påtænker at bruge en kombination af dedikeret online learning, podcasts baseret på de forelæsningerne fra kurset datalogiens videnskabsteori (men tilpasset både publikum og medie) og  evt. enkelte videofilmede gæsteforelæsninger. Læsning og forelæsninger vil blive suppleret med (online) superviserede aktiviteter i (online) peer-feedbackgrupper. Internatet i København vil være 3 dage i august med stort fokus på kursistdreven undervisning. Under internatet vil de studerende få udleveret emnet til en skriftlig opgave. Opgaven vil tage udgangspunkt i videnskabsteoretiske problemstillinger, men vil have fokus på anvendelser i undervisningssammenhænge.

 

Datalogisk institut, Københavns Universitet

Datalogisk Institut udbyder kurser, der kan være interessante for at opnå faglig kompetence i informatik. Hvis man følger denne studieordning og vælger Informatikkens videnskabsteori (eller datalogiens videnskabsteori), vil man opfylde de faglige mindstekrav i informatik.

 

Enkeltfagskurser på ITU

Optag til efterårets enkeltfagskurser på IT-Universitetet er åben nu. Læs mere om de 35 enkeltfagskurser, og tilmeld dig. Enkeltfagskurser er ledige pladser på kurser på bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Hvis du ønsker at blive optaget på et bestemt kursus, anbefales, at du søger hurtigst muligt, da pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

 

At være lærer i fag

I sidste uge deltog jeg i det fagdidaktiske kursus, der i forbindelse med ny studieordning for teoretisk pædagogikum har fået nyt navn: At være lærer i fag. Traditionen tro blev kurset afholdt i Nyborg på Hotel Sinatur. Det var dejligt at møde alle de engagerede lærere. I år var der 32 deltagere, som er ny rekord. Der var en række spændende oplægsholdere og kandidaterne fik startet på det fagdidaktiske projekt.

Trods et stramt program fandt en af deltagerne tid til dette stemningsbillede den sidste morgen.
Det fagdidaktiske projekt er den største ændring i den nye studieordning. Kandidaterne skal nu udarbejde et fagdidaktisk projekt, hvor et af formålene er at give kandidaten tid til at arbejde undersøgende i et af sine fag med en fagdidaktisk problemstilling, som har sit udgangspunkt fagets indhold, arbejdsformer, formål og lignende. Et andet formål er at styrke sammenhængen mellem teorien på teoretisk pædagogikum og dagligdagen på skolerne gennem involvering af vejleder, kursusleder og tilsynsførende i projektet. Kandidater på ordinær ordning vælger et af sine fag, dog hvis den ene fag er matematik skal det fagdidaktiske projekt laves i matematik. Suppleringskandidater skal lave det fagdidaktiske projekt i det (eller et af de) fag, som der suppleres i. Den nye studieordning for teoretisk pædagogikum findes her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.