Forløb

Om fake news

Forløbet arbejder med konkrete råd til tjek af nyheder på nettet, så eleverne kan blive mere kritiske mediebrugere. og lærer at reflektere over, hvad der skaber falske nyheder.

Synes vi, at falske nyheder er så spændende, at vi deler dem på nettet? 

Eleverne arbejder med kompetenceområdet Kritisk blik på digitale medier og værktøjer fra vejledningen om digitale kompetencer til loven om de gymnasiale uddannelser.

Forløbet varer 2 lektioner à 60 minutter. Det egner sig til såvel dansk, historie, samfundsfag som informatik for elever i 2g på de gymnasiale ungdomsuddannelser.

 

Relevante danskfaglige mål

  • Demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag
  • Navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage reflekteret i og bidrage til digitale fællesskaber 

Mål i Informatik C

  • Redegøre for beskyttelse af egen digital identitet og egne data på internettet samt redegøre for tekniske og menneskelige aspekter af it-sikkerhed 

Samfundsfaglige mål

  • Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser 

Historie

  • Skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer 

 

Eleverne ser filmene og læser Danske Bibliotekers side om Sådan spotter du Fake News.

Herunder udgivelsen Den, der råber, lyver.

Eleverne ser: Fake Obama created using AI video tool  (BBC News, 2017) på YouTube. 

 

Planlægning/overvejelser

Eleverne ved ofte en del om falske nyheder, ligesom de i forvejen kan være ret kritiske mediebrugere. Men har de alligevel ladet sig narre af enten aprilsnar eller partsindlæg, der har maskeret sig som objektiv viden?

Aktiver elevernes før-viden om emnet, og lad dem arbejde hermeneutisk hen imod en bevidst tilgang til nyheder.

Eleverne opbygger viden i grupper og laver quizzer eller præsentationer til deres kammerater. 

Eleverne inddrager relevant materiale fra de involverede fag.

 

Forløbets opbygning

1. modul

Indled med at lade eleverne i par reflektere over:

  • Hvad er en falsk nyhed?
  • Hvad kan hensigten være med at konstruere en falsk nyhed?
  • Hvilke falske nyheder kender de til?
  • Er de selv faldet i fælden?

 

Opsummering i plenum

Vis filmene Sådan spotter du Fake News, der findes på sitet spotfakenews.dk. 

Var der noget nyt og overraskende? Følger de selv rådene?

Find fuphjemmesider, og lad eleverne bruge rådene i praksis. Det kan fx være Jydsk Atomkraft.

Kan eleverne spotte usandfærdighederne?

Vis videoen med Barack Obama “Fake Obama created using AI video tool - BBC News”: Hvilke muligheder har seere for at afgøre, om en video er en konstruktion? 

Hvilke råd foreslår klassen, at vi supplerer tjeklisten fra Sådan spotter du Fake News med?

 

2. Modul

Hver elev har som lektie at læse et af de syv kapitler fra ”Den, der råber, lyver”. Læseformålet er at finde de vigtigste pointer, som kammeraterne kan have glæde af at reflektere over.

Eleverne arbejder i syv grupper efter tildelte kapitel og forbereder på 20 minutter quizzer/Kahoots eller oplæg for resten af klassen.

Præsentationerne afvikles, og der gives kort feedback på form og indhold.

De sidste 10 minutter bruges til refleksionsskrivning over, hvad dette forløb har givet af ændret indsigt og evt. ændret handling.

 

Evaluering

Læreren giver skriftlige svar på elevernes refleksioner, og nogle citeres i klassen.

Dansklæreren kan lade elevernes nye viden og forståelse være perspektiveringsdelen i en opgave omkring nyhedsformidling og mediebilledet i dag.

 

Kreditering 

Hanne Heimbürger, gymnasiekonsulent ved CFU KP og lektor ved H.C. Ørsted Gymnasiet Frederiksberg

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.