Aktivitet

Elevopgaver - guf

Teoretiske opgaver der kan supplere den praktiske Guf Fremstilling. Første opgave er til Kemi-C, resten er til Kemi-B.

Formålet er at få en forståelse for kemien bag proteiner, og forståelsen for hvordan en denaturering frembringes, og hvad konsekvenserne er for proteinets struktur og dermed også opløselighed.

Opgaverne omhandler derfor opbygning af protein, polære og upolære grupper, intermolekylære bindinger og aminosyrers ladning ved forskellig pH.

 

Aktivitetens opbygning
 

Kemi-C eller Naturfag(Hf) kan opgaverne bruges i tværfagligt forløb med biologi, hvor man undersøger næringsstoffernes opbygning og egenskaber. I kemi er de kemiske egenskaber af protein i fokus, hvor man i biologi kunne gennemgå de biologiske egenskaber. Dette kunne typisk være under et større forløb som fx Fødevarer, eller Krop og sundhed.

Kemi-B kan opgaverne bruges som en del af den organiske kemi, stofkendskab til aminer og carboxylsyerer, intermolekylære bindinger, samt opløselighed. Læreren kan selv udvælge opgaver, der kan passe ind i hans/hendes undervisningsforløb.
 

Figurer kan sendes ved henvendelse til jobp@kvuc.dk, så de opgaver der omhandler elevernes figur-søgning, kan springes over.

 

Evaluering

Jo Bech Pedersen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.