Forløb

Hvor høj kan en muffin blive?

Der bages muffins med forskellige mængder bagepulver. Øvelsen kan varieres afhængig af holdets niveau. Formålet er at forsøge at fange elever, der synes kemi er svært, ved at udføre en hverdagsaktivitet. 

Øvelsen illustrerer bl.a. at nogle gange er vi nødt til at lave nogle simple forsøg for at eftervise kemiske formler som fx mængdeberegning. Men samtidig er den et eksempel på hvordan kemi udfoldes i vores hverdag og giver mulighed for mere kreativitet end normalt i kemilaboratoriet.
 

 • Læreplaner/vejledninger.
  Repræsentations- og modelleringskompetencer
  Empirikompetencer

 

 • Faglige mål/kernestof.
  Mængdeberegninger og/eller reaktionshastighed

kvalitative og kvantitative eksperimentelle metoder

 

Planlægning/overvejelser

Øvelsen kan laves mere eller mindre innovativt afhængig af elevtype og niveau. Man kan følge opskriften eller lade eleverne få mere eller mindre frie hænder mht. mængder og ingredienser.

Ved et hold med meget dygtige elever kan læreren overvej at give dem ret fri hænder mht ingredienser i bagværket afhængig af, hvilket klassetrin man er på.

Øvelsen er primært en aktivitet, men kan inkorporeres i et forløb, hvor man også udfører en mere traditionel øvelse som opvarmning af natron.

Det kan evt. laves tværfagligt sammen med biologi i et forløb om kost og eller sundhed. Det kan også være tværfagligt sammen med matematik i et forløb om modellering.

 

Aktivitetens opbygning 

 • På C-niveau kan øvelsen udføres i et forløb, hvor man forinden har lavet  teoretiske opgaver med mængdeberegninger og lavet en simpel mængdeberegningsøvelse som fx opvarmning af natron
 • På B-niveau kan øvelsen udføres i et forløb om reaktionshastighed, enten kvalitativt ved blot at observere eller mere eller mindre kvantitativt ved at måle og veje eller ved at filme og efterfølgende lave modellering.
   
 • Hvis man lader eleverne få større valgfrihed mht ingredienser kan øvelsen ligge tidligt i et forløb og man kan efterfølgende lave fx den mere traditionelle opvarmning af natron for at se, at man med et simpelt forsøg let kan eftervise kemiske love. Med et mere styret forløb vil man forinden lave teori og klassisk kemiøvelse.
   
 • Øvelsen udføres i grupper af to til tre elever.

 

Evaluering og refleksion

 • Man kan spørge eleverne, hvordan det var at arbejde i køkkenet fremfor i laboratoriet – var det en kærkommen forandring eller måske endda en øjenåbner ift at kemi findes andre steder end i kemilaboratoriet?
 • Man kan prøve at få eleverne til at reflektere over, at øvelsen giver nogle andre svar end den mere simple kemiske øvelse.
 • Som før nævnt kan læreren vælge at lade eleverne have mere eller mindre indflydelse på ingredienser i muffindejen og dermed lægge op til en mere varieret øvelse og efterfølgende faglig diskussion.

 

Kreditering

Hanne Lodberg Olsen (hlo@tec.dk).

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.