Artikel

Studieretningsprojekt i kemi

I forbindelse med studieretningsprojektet skal der inddrages basal videnskabsteori og indgå metodeovervejelser. Denne supplerende vejledning omhandler primært anvendelse af basal videnskabsteori og metoder, der kan indgå i et studieretningsprojekt, hvor kemifaget indgår. 

For yderligere information om studieretningsprojektet henvises til læreplan og vejledning på uvm.dk samt de supplerende vejledninger. De supplerende vejledninger til studieretningsprojektet findes på emu.dk. Det er vigtigt, at være opmærksom på at ”der kan være forskelle i skolernes praktiske udmøntning af arbejdet med basal videnskabsteori og faglige metoder, hvilket kan være nødvendigt at tage højde for i forbindelse med den afsluttende mundtlige prøve”, jf. supplerende vejledning om ”Basal videnskabsteori i studieretningsprojektet”.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.