Lovgivning

Skriftlig prøve i kemi

Dokumenter fra fagkonsulenten vedrørende skriftlig prøve, herunder lærerens hæfte, typeord, tidligere prøve- og eksamensopgaver, evalueringer og udvidede evalueringsrapporter.

Lærerens hæfte   

Hæftet er en lærervejledning til brug ved de digitale prøver. Det indeholder typeord samt en tydeliggørelse af forventningerne til den skriftlige prøve. Således er hæftet tænkt, som en hjælp til den daglige undervisning i kemi A, og i forberedelse af eleverne til den skriftlige prøve i kemi A med de digitale opgavesæt.

Hæfterne findes på uvm.dk. Her vælges institutionen og fag.

 

Typeord

I Lærerens hæfte er samlet erfaringer fra censorerne, typeord, gode råd samt diverse udmeldinger. For at lette uddeling af typeordene til eleverne vil typeordene vil være at finde i dokumenterne nedenfor.

Typeord i skriftlige kemiopgaver på stx

 

Hvor findes opgavesættene?

Alle prøve- og eksamensopgaver fra 2010 og frem til i dag er samlet på Prøvebanken, som er en portal for prøve- og eksamensopgaver. 

Lærere kan bruge opgavesættene i forberedelse og tilrettelæggelse af undervisningen.

Det er kun undervisere på prøveafholdende skoler, der har adgang til Prøvebanken (log på med UNI-login).

 

Hvor findes evalueringer af prøverne?

Evaluering af prøverne fra 2007 og frem findes på uvm.dk.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.