Aktivitet

Kemi i hverdagen

Kemi kan virke abstrakt og fyldt med symboler, når eleverne møder det i gymnasiet. Aktiviteten konkretiserer faget kemi og viser, hvor mange steder kemi er aktuelt i hverdagen.

Anslået tidsforbrug: Aktiviteten tager 20 minutter 

Aktiviteten er velegnet til første kemimodul med eleverne og til situationer, hvor kemi skal arbejde sammen med andre fag i flerfaglige forløb.

Kemiens genstandsområde bliver konkretiseret gennem indhold fra aviser, som viser eleverne, at kemi er aktuelt i mange situationer og i deres hverdag.

 

Planlægning

Der skal bruges 15 aviser. Det kan være lokalaviser eller gratisaviser, som kan findes på de større danske togstationer. Aviserne kan genbruges fra hold til hold, men bør fornyes med nogle års mellemrum for ikke at virke alt for bedagede.

 

Aktivitetens opbygning

Læreren skriver en formel definition for kemi på tavlen. Denne bør både indeholde noget om stoffers struktur og deres fysiske og kemiske egenskaber, herunder tilknyttede ændringer i energi.

 

I par: Lad eleverne finde eksempler på kemi

Eleverne inddeles herefter i par, og hvert par får en avis. Bed eleverne finde eksempler på indhold (artikler eller reklamer), som knytter sig til hele eller dele af definitionen på kemi.

De forventes ikke at nærlæse indholdet i avisen. Hvis kemi arbejder sammen med andre fag, bliver eleverne også bedt om at finde eksempler på indhold, der knytter sig til disse fag.

 

Opsamling på klassen

Efter ca. 10 minutter er eleverne færdige med at kigge aviserne igennem, og der samles op på klassen.

Ofte vil eleverne fremhæve artikler eller reklamer om medicin, kost, landbrug, energiproduktion, klima, trafik og vejrudsigt.

Læreren beder eleverne forklare sammenhængen mellem indholdet i avisen og definitionen af kemi, og læreren supplerer med flere kemiske perspektiver på indholdet. Fx kan medicin både knytte sig til fremstilling, renhed, dosis, optagelse, virksom struktur og nedbrydning.

Hvis flere fag er i spil, sørger læreren for, at fagenes forskelle og berøringsflader bliver fremhævet.

 

Yderligere refleksioner om faget kemi

Opsamlingen kan videreføres ved at bede eleverne diskutere, hvorfor de skal lære kemi. Opsamlingen kan brede sig til naturvidenskabelig og almen dannelse, studieforberedelse, traditioner og rekruttering til den kemiske forskning og industri. 

 

Kreditering

Denne aktivitet er udarbejdet af Rasmus Kragh Wendelbo, Svendborg Gymnasium, i samarbejde med CFU

 

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.