Kompetenceudvikling

Karaktergivning på et professionelt grundlag

Ved Jens Dolin, Professor ved Institut for Naturfagenes Didaktik. Jens Dolin giver et overblik over karaktergivnings kompleksitet.

Filmen er produceret i forbindelse med SIP 5 - Skoleudvikling i Praksis.

 

Om karaktergivning på et professionelt grundlag

Tesen er, at den professionelle udøver skøn i ubestemthedssituationer ud fra et bredt vidensbaseret kendskab til evalueringsfeltet. Filmen kommer ind på vigtige begrebspar som validitet (gyldighed) overfor reliabilitet (pålidelighed), præstationsorientering overfor mestringsorientering og formativ evaluering overfor summativ evaluering.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.