Kompetenceudvikling

SIP 10: Digital og teknologisk dannelse

SIP10 fokuserede på, hvordan vi i gymnasieskolen kan styrke elevernes evne til at navigere i en verden, hvor den teknologiske udvikling har indflydelse på elevernes hverdag – herunder læring og trivsel.

Viden om og forståelse af samfundsrelevante problemstillinger af digital og teknologisk karakter er afgørende for elevernes evne til at kunne løse centrale problemstillinger i både lokal, national og global kontekst, såvel i dag som i fremtiden.

Hastigheden i den teknologiske udvikling og den omfattende digitalisering skaber et løbende behov for, at man som skole gør sig grundige overvejelser om, hvordan man arbejder med elevernes digitale og teknologiske dannelse.

 

Årets SIP-konferencer

Årets SIP-konferencer fokuserede derfor bl.a. på nedenstående spørgsmål:

 • Hvordan styrker vi elevernes digitale og teknologiske dannelse – og hvordan understøtter vi lærernes kompetenceudvikling på dette område?
 • Hvordan kan vi med afsæt i skærmanbefalingerne skabe rammerne for, at digitale enheder anvendes ud fra et bevidst pædagogisk og didaktisk valg, der understøtter den bedst mulige læring i undervisningen?
 • Hvordan sikrer vi en passende balance mellem kunnen, læring og udprøvning i en AI-tid?
 • Hvordan inddrager vi eleverne i svarene på disse centrale spørgsmål? Og er det i øvrigt de mest centrale spørgsmål fra et elevperspektiv?

 

SIP10 blev afviklet i december 2023 og bød på en vekselvirkning mellem plenum- og dialogoplæg samt paneldebatter mellem rektorer og elever – alt sammen for at inspirere til forskellige dele af arbejdet med digital og teknologisk dannelse.

Herudover bød konferencerne på et indblik i ministeriets arbejde med skærmanbefalingerne samt et afsluttende inspirationsoplæg fra kunstner Cecilie Waagner Falkenstrøm, kunstner og stifter af ARTificial Mind: Relationen mellem menneske og maskine – det nye dannelsesrum.

Samlet bød SIP10 på perspektiver fra forskere, praktikere og elever, der gav deres forskellige bud på og indblik i deres fokusområder i arbejdet med digital og teknologisk dannelse i de gymnasiale uddannelser. Disse fokuserede både på bredden i arbejdet med elevernes digitale og teknologiske dannelse og på konkrete indsatser.

 

Liste over oplæg fra konferencen

Herunder finder du en liste over konferencernes øvrige oplæg samt et link til skærmanbefalingerne:

 • Digitale læringsrum og digitale kompetencer v. Christian Dalsgaard, lektor og forskningsprogramleder v. DPU, Aarhus Universitet
   
 • Kompetenceudvikling og brugen af AI i undervisningen – et udviklingsprojekt på Slotshaven Gymnasium v. Brian Juul, rektor, Slotshaven Gymnasium (hhx/htx) og Morten Walsted, underviser og AI-inspirator (EUX)
   
 • Digital dannelse og demokratisk myndiggørelse v. Anne Mette Thorhauge, lektor ved Institut for kommunikation, Københavns Universitet og børnesagkyndigt medlem af Medierådet for børn og unge
   
 • Indblik i arbejdet og dilemmaerne i ministeriets ekspertgruppe om bl.a. ChatGPT og digitale hjælpemidler v. Anders Broholm, teamleder Kontor for Prøver, Eksamen og Test, BUVM og Birgitte Vedersø, formand for ministeriets ekspertgruppe vedr. Chat-GPT, snyd mv, tidligere formand for DG og tidligere rektor for Gefion Gymnasium
   
 • Gør progressionsplanen nærværende - om udformning og implementering af progressionsplan for digital og teknologisk dannelse v. Jens Bjerregaard, uddannelseschef, Gladsaxe Gymnasium
   
 • En fælles it-faglighed i det danske uddannelsessystem – hvorfor og hvordan? v. Line Have Musaeus, Ph.d., Videnscenter for Digital Teknologiforståelse, Aarhus Universitet og Marianne Graves, professor, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet
   
 • Dannelse, skriftlighed og lærer-elev relationer i en tid med kunstig intelligens v. Tine Wirenfeldt Jensen, Ph.d. i læring og uddannelse, METoDo/Syddansk Universitet
   
 • Kritiske input til en bredere definition af digital dannelse v. Dorte Ågård, selvstændig konsulent, ph.d.
   
 • Ministeriets anbefalinger til skærmbrug på de gymnasiale uddannelser (emu.dk)
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.