Kompetenceudvikling

SIP 7 - Ledelse af pædagogisk udviklingsarbejde på gymnasierne

Skoleudvikling I Praksis (SIP) 7 havde fokus på Ledelse af pædagogisk udviklingsarbejde på gymnasierne. Hvordan indsatser og projekter når eleverne og forankres, og hvordan man skaber følgeskab i organisationen

Udviklingsarbejde fylder på landets gymnasier i form af store helskoleprojekter eller indsatser, som omfatter dele af elevgruppen og medarbejderne. En række dilemmaer går igen i ledelse af pædagogisk udviklingsarbejde, heriblandt:

  • Hvordan forankres indsatser og projekter i organisationen, så de når helt ud til eleverne?
  • Hvordan sikres det, at projekter lever videre, når den pædagogiske dag er slut, og hverdagen kører?
  • Hvordan skabes der bredt følgeskab til indsatser?

På SIP7 blev der præsenteret og diskuteret forskellige vinkler på ledelse af udviklingsprojekter, samt afholdt workshops med fokus på henholdsvis elevernes mundtlighed og skriftlighed. Dette konkrete fokus hænger sammen med, at også FIP-kurserne (Faglig udvikling I Praksis) har mundtlighed og skriftlighed som tema i 2020-21. Deltagerne på SIP fik dermed inspiration til at sætte rammer for de samme temaer, som også lærere og faggrupper præsenteres for.

 

Samarbejde om undervisningen på de gymnasiale uddannelser

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

ved Kristian Quistgaard Steensen, Danmarks Evalueringsinstitut. Filmen præsenterer centrale pointer fra denne rapport af samme navn på eva.dk.

I filmen pointerer Steensen, at der er stor enighed blandt lærere og ledere om, at samarbejde om faglig og pædagogisk udvikling styrker undervisningens kvalitet. Samtidig er det afgørende for lærerne, at skolens planlagte pædagogiske udviklingsprojekter fremstår relevante og vedkommende for at kunne forankres og lykkes på længere sigt. I den forbindelse savner mange lærere muligheden for at få indflydelse på de pædagogiske udviklingsprojekter og dermed naturligt tage ejerskab.

Steensen fremhæver vigtigheden af ledelsens løbende og kontinuerlige dialog med lærerne i alle projektets faser, lige fra idégenerering til afsluttende evaluering. Timing og relevans er nøgleord for, at projekterne lykkes.

 

Hvordan får pædagogiske indsatser lang levetid og effekt for eleverne?

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

ved Dorte Ågård, ph.d. og seniorrådgiver, Aalborg Universitet

Ågårds centrale budskab er, at elevernes læring skal udgøre det konstante pejlemærke for pædagogisk ledelse. De newzealandske forskere Viviane Robinson og Helen Timperleys inddrages for at underbygge den centrale pointe. Desuden fremlægges en oversigt over overgangen fra lav til høj skolekapacitet. Afslutningsvis gives forslag til tilrettelæggelse af pædagogisk udviklingsarbejde.

Oplæg SIP 7

Forskning og praksis i mundtlighed og dialogisk undervisning 

Introduktion til faglig mundtlighed og dialogformer samt ideer til ændringer af lærerpraksisser udviklet af lærerkollegiet og understøttet af ledelsen

Oplæg ved Tina Høegh, lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet henholdsvis ved Henrik Toft, lærer og projektleder og Rita Juncher Christensen, Uddannelsesleder, Fredericia Gymnasium

Indsigter fra et udviklingsprojekt

Et indblik i Frederiksberg Gymnasiums bud på en langsigtet udviklingsstrategi med bud på, hvem og hvad man kan inddrage, samt eksempler på indsatser, der er udsprunget af strategien.

Oplæg ved Maja Bødtcher-Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.