Artikel

Globale kompetencer

Globale kompetencer er en betegnelse for de færdigheder, der er nødvendige for at kunne forstå og begå sig i andre lande og i andre kultursammenhænge.

De globale kompetencer kan inddeles i tre kompetenceområder:

  1. Globalt medborgerskab. Elever skal forstå sig selv som globale medborgere, der har indflydelse på jordens fremtid.
  2. Kommunikative og interkulturelle kompetencer. Elever skal beherske sprog og evner til at forstå andre kulturer for at kunne handle i en globaliseret verden.
  3. Global bæredygtighed: Elever skal kende udfordringer ved manglende bæredygtighed og kunne udvikle og vurdere løsningsforslag på udfordringerne, som de fx er defineret i FN’s Verdensmål.

Gymnasiernes arbejde med de globale kompetencer bliver organiseret på forskellige måder på gymnasierne. Her følger materiale fra gymnasier, der kan bruges som inspiration til organiseringen af arbejdet med globale kompetencer.

Læs mere i Vejledningen til Globale kompetencer på UVM.dk

 

Globale kompetencer på Rysensteen Gymnasium

I denne film fortæller rektor Gitte Harding Transbøl og uddannelsesleder Anders Schulz fra Rysensteen Gymnasium om, hvordan skolens arbejde med globale kompetencer er blevet omsat til et globalt helskole-program. 

© Børne- og Undervisningsministeriet
Se dette oplæg om hvordan Rysensteen Gymnasiums arbejde med globale kompetencer er blevet omsat til et globalt orienteret helskole-program - Global Citizenship Programme

 

Læs pixiudgaven af udgivelsen ”Veje til verdensborgerskab”, der bl.a. indeholder gode råd til organiseringen af undervisning med fokus på globale kompetencer.
 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.