Materialer

Binomialfordelingen

Sandsynlighedsregning og statistik med binomialfordelingen er en gennemarbejdning og uddybning af forberedelsesmaterialet fra stxA-netforsøget i 2017. Det dækker kernestoffet om binomialfordelingen fra læreplanens B-niveau.

 

Her kan du finde materiale om sandsynlighedsregning og statistik med
binomialfordeling. Materialet er ligesom forberedelsesmaterialet opbygget, så det lægger op til en høj grad af selvstændigt elevarbejde med mange øvelser.

Som tillæg til materialet er der udarbejdet videovejledninger (TI-Nspire og Geogebra) til alle øvelser og eksperimenter på UVM's YouTube-kanal. Herunder kan du se et eksempel på en video om binomialtest. 

© Børne- og Undervisningsministeriet
Binominaltest
Siden er opdateret 26. januar 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.