Aktivitet

Set up/pay offs – sådan!

Set up/pay off er helt centrale fortællemæssige redskaber i spillefilm og i kortfilm. Denne lille kameraøvelse på ca. 120 minutter til mediefag er god, fordi den kombinerer den praktiske og teoretiske dimension

Den egner sig til alle gymnasiale uddannelser på alle niveauer.

Øvelsen gør eleverne i stand til både at kunne identificere og afkode set up/pay offs, og desuden selv at kunne konstruere set up/pay offs.

Der arbejdes med følgende faglige mål (stx B):

  • anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler
  • forholde sig analytisk og kritisk til produktionsprocessen og egen produktion.

 

Planlægning/overvejelser

Eleverne skal på forhånd have læst om set up/pay offs og desuden være blevet præsenteret for dem på film. Et skoleeksempel er Peter Gren Larsens Mord i Mødregruppen, som kan ses eller skaffes gennem Filmcentralen.

 

Eleverne kan sagtens optage deres egne film med smartphones.

 

 Aktivitetens opbygning

Eleverne skal i grupper udarbejde og filme en historie bestående af max 7 indstillinger. Den lille historie skal indeholde mindst ét set up med tilhørende pay off. Se ”Set up og pay off” med forslag til små historier og tilhørende set up/pay offs. Historien skal forberedes til filmning via et lille storyboard, hvorefter grupperne filmer deres historie og redigerer filmen sammen – enten på computer eller på deres smartphones.

 

3. Evaluering

De små film vises i klassen. Hver gruppe forklarer efter fremvisningen, hvordan deres film har anvendt set up og pay offs, og i hvilket omfang de vurderer, det er lykkes. Læreren evaluerer dernæst – på klassen – hver film i forhold til de faglige mål.  

 

Kreditering 

Produceret af Kathrine Aggebo, Tårnby Gymnasium og HF

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.