Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i IT-fagene - oktober 2021

Nyhedsbrev om bl.a. evaluering af teknologiforståelse-forsøget, eksamensstatistik, efteruddannelsesaktiviteter, IT-fagligt forum mv. 

Uddrag fra nyhedsbrevet:  

 

Kære kolleger

Forhåbentlig er alle kommet godt i gang med dette nye skoleår, der tegner til at blive mere normalt. Det er dejligt at slippe for virtuel undervisning i stor stil og ikke mindst at slippe for hybridundervisning, hvor enkelte elever var med på meet eller teams. Forhåbentlig fortsætter det sådan.

Teknologiforståelse-forsøget er nået sin afslutning, og faget er blevet evalueret, og det skal besluttes om eller under hvilken form, faget skal gøres permanent i grundskolen.

Digitaliseringspartnerskabet anbefaler, at teknologiforståelse indføres som en obligatorisk faglighed på de gymnasiale uddannelser.

Jeg har tidligere beskrevet, hvordan alle kompetenceområderne fra teknologiforståelse som fag kan genkendes i de faglige mål for informatik C. Det bliver spændende at se hvor den lander.

Tallene for studenterne fra 2021 er nu kommet med på uddannelsesstatistik.dk.  Jeg har trukket nogle tal ud om vores fag, især for de første to årgange, der har gennemført uddannelsen efter reformen i 2017.

 

Kreditering

Kathrine Bohus Madsen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.