Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi – marts 2024

Om de kommende to FIP-kurser, en ny emu-artikel om SRP-samspil mellem psykologi og sprogfag samt feedback på inspirationsmaterialet om det elementære metodekendskab på psykologi C.

Kære psykologikolleger

Her følger lidt forskelligt nyt om, hvad der rører sig i og omkring vores fag.

 

Husk at tilmelde jer skoleårets FIP-kursus

Jeg håber, at se så mange af jer som muligt til forårets to FIP-kurser. Kurserne foregår på følgende datoer: 

  • Den 20. marts på Fredericia Gymnasium.
  • Den 11. april på Gammel Hellerup Gymnasium.

Tilmeldingen til kurset sker på GL-e’s hjemmeside her. Der er mulighed for at tilmelde dig indtil 14 dage før selve kursusdagen.

 

Inspirationsmateriale om det elementære metodekendskab på psykologi C i høring

I metodearbejdsgruppen har vi nu færdiggjort udkastet til inspirationsmaterialet om elementært metodekendskab i psykologi på C-niveau. Som tidligere annonceret er dette materiale nu i høring hos jer. Vi håber, at I vil hente materialet ned og give os feedback i form af spørgeskemaet her (Materialet hentes ned øverst i spørgeskemaet).

Inspirationsmaterialet indkredser det stofområde, som ligger i det elementære metodekendskab og det illustreres gennem elevudsagn, hvornår en elev har opnået kompetencer i at anvende sin metodiske viden. Derudover giver materialet inspiration til den daglige undervisning og anviser, hvordan man kan udbygge det elementære metodekendskab. Bemærk, at del 3 i materialet er inspiration til udbygning af det elementære metodekendskab – den stofmængde, der nævnes her, anses ikke som en del af det elementære kendskab.

DEADLINE FOR BESVARELSE AF SPØRGESKEMAET ER DEN 28. MARTS 2024.

 

Ny emu-artikel om SRP-samspil mellem psykologi og sprogfag

Jeg har sammen med Ditte Campion fra Roskilde Gymnasium skrevet en ny emu-artikel om problemstillinger ifm. psykologi i SRP-samspil med sprogfag, der arbejder med fiktionsanalyse. Artiklen inspirerer også til, hvordan man gennem forskellige vinkler kan inddrage empiri fra virkelighedens verden i relation til de fiktive værker. Du kan finde artiklen her.

 

Jeg ser som altid frem til at se jer på kurser og høre fra jer på skrift eller telefonisk.

 

De bedste hilsner

Magnus Riisager, mail: magnus.riisager.hansen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.