Artikel

Den svære ungdom

Nye undersøgelser peger på, at det rent faktisk er blevet sværere at være ung end det før har været. Se statistikker, cases og bud på teorier her.

 

Der er høje krav blandt unge om at mestre både udseende, studier, et socialt liv og liv på de sociale medier.

Der er åbenbart noget om snakken: Tingene var måske bedre i gamle dage.

Eller hvad? Er denne klage fra den danske ungdom mere et udtryk for en generations narrativ skabt gennem medier - nye som gamle? Inddrag evt. socialkonstruktivismens idéer til et fagligt argument herfor. Læs en kort introduktion til socialkonstruktivisme her (videnskab.dk).

Hvordan kan en hel generation af unge have det så mærkbart værre end tidligere? Hvad har ændret sig?

Spørgsmålene åbner for det første op for en sociologisk vinkel, hvor det er vanskeligt ikke at diskutere globalisering, teknologisering og eventuelt endda fremdriftsreform, new public management og reviderede SU-regler. Teoretisk set kan sociologer som Giddens, Ziehe, Bauman og Riesman supplere forståelsen.

Mere "psykologisk" set åbner problemstillingen også op for fx at diskutere ungdommen som livsfase (Erikson), udviklingen af en god tilværelse (Maslow, Preben Bertelsen, Ryan & Deci) og valget som eksistentiel udfordring (Sartre, Barry Schwartz).

 

Relaterede links

 

Kreditering

Udarbejdet i samarbejde med CFU.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.