Aktivitet

Chatbot i kristendomsundervisning

Denne aktivitet giver et bud på, hvordan man kan bruge AI i religionsundervisningen til at kickstarte elevernes faglige nysgerrighed.

Aktiviteten er tiltænkt et kristendomsforløb, og der er både spørgsmål til start og slut af forløbet.

 

Fordele ved at bruge chatbots 

Det er et vigtigt led i elevernes IT-dannelse at vi sætter fokus på den gode måde at bruge chatbots  på. Eleverne skal gerne have øjnene op for, at man skal vide noget for at bruge chatbots fornuftigt.

Aktiviteten er god ved enten opstart eller afslutning af et forløb alt efter tilgangen. Det er en kort øvelse, hvilket betyder at den kan tages frem som en del af den daglige planlægning eller bruges som buffer i slutningen af et modul eller som en lille faglig ”pauseaktivitet”.

 

Aktivitet

I de følgende forslag til emner man kan bede chatbotten skrive om, er det meningen, at eleverne skal diskutere, hvad der er godt ved svaret og hvad der evt. mangler i det. Det styrker elevens faglige arbejde og giver en dybere forståelse af stoffet, hvis de kan rette chatbotten eller give forbedringer til noget, den har skrevet. Gennem bearbejdelse af det, som chatbotten spytter ud, kan man aktivt arbejde med elevernes forståelse af, hvad de selv har af viden og hvad de kan udbygge chatbottens svar med.

Hvis aktiviteten bruges som en åbningsaktivitet, kan man gemme svaret og vende tilbage til det for at tjekke om det er et godt bud, chatbotten er kommet med. Samtidig skabes en forforståelse for stoffet, som man skal i gang med.

Sæt eleverne sammen i par og lad dem chatte med chatbotten om nedenstående spørgsmål. For overskueligheden skal man bede dem om at begrænse svarene til 400 ord.

Spørg fx chatbotten  om…

 

Start på forløb

 • Hvad er det vigtigste begreb i kristendommen?
 • Hvem var Jesus?
 • Hvem var Luther?
 • Hvad betyder nadver?
 • Hvem er næsten?
 • Skal man konfirmeres?
 • Hvordan bliver man frelst i kristendommen?
 • Er kristne monoteister?
 • Hvad tror Jehovas vidner på?
 • Hvad er forskellen på Pinsekirken og Indre Mission?
 • Osv.

 

Afslutning af forløb

 • Skriv en ansøgning fra en munk til en specifik munkeorden.
 • Skriv et brev fra Jesus til nutidens ungdom.
 • Skriv en prædiken over den barmhjertige samaritaner (eller andre emner/lignelser fra Biblen man har arbejdet med).
 • Skriv en Facebook-statusopdatering som Luther ville skrive den i dag.
 • Hvordan ville Jesus´ Tinder-profil se ud?
 • Osv.

Efterfølgende diskuterer man styrker og svagheder ved chatbottens svar. Først i par og dernæst samlet på klassen. Afslører den et særligt syn på kristendommen fx?

Man kan nemt udvide aktiviteten til at arbejde med andre religioner og bruge spørgsmålene fra kristendommen som skabelon. Fx kan man bede chatbotten om at give gode råd til en muslim som er på vej på pilgrimsrejse…

 

Variationsmuligheder

Hvis man ønsker at bruge lidt mere tid på det og også inkludere ny skriftlighed, kan man med fordel lade eleverne lege chatbots  og selv skrive svaret INDEN de beder chatbotten om det. Så kan de sammenligne deres egne svar med det, de får.

Man kan også lade alle medlemmer af en gruppe på ca. fire spørge chatbotten om det samme og så se, hvor forskellige svar man får. Disse sammenlignes og stykkes sammen til det bedst mulige svar. 

 

Evaluering

Indhent feedback fra eleverne om deres generelle oplevelse af at arbejde med chatbotten. 

Udlever følgende spørgsmål og lad eleverne besvare dem skriftligt:

 • Har arbejdet med chatbots hjulpet med at forstå og udforske religiøse emner på en ny måde?
 • Har du fået en bedre forståelse for hvordan man kan bruge chatbots?
 • Hvad var de positive og negative aspekter af at bruge chatbots i religionsundervisningen?

Svarene skal indsamles, så læreren på den måde kan få et indblik i elevernes læring.

 

Kreditering

Lektor Rikke Villumsen, Rosborg Gymnasium og HF i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.