Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - marts 2020

Nyhedsbrevet handler denne gang om nødundervisning og håndtering af krav om udadrettede aktiviteter på Religion B.

Statsminister Mette Frederiksen har mandag den 23. marts forlænget nedlukningen af bl.a. uddannelsesinstitutioner frem til 13. april, og vi må derfor indstille os på undervisningen den næste tid fortsat skal være virtuel.

Heldigvis er vores fag ikke det værste at skulle undervise i som fjernundervisning, selvom muligheden for at sikre at alle er med reduceres. Samtidig har en række forlag stillet en betydelig samling af digitalt materiale til rådighed, således at det skulle være muligt at lave forløb i en meget bred vifte af emner.

Der er på emu’en lagt en lang række inspirationsartikler op om virtuel undervisning med fokus på didaktik, konkrete redskaber, gode links til de enkelte fag og meget andet (se links i bunden).

Religion B

I religion B kan det være en udfordring at man havde planlagt feltarbejde og andre udadrettede aktiviteter i disse uger.
Som det udfoldes i vejledningen, er det centrale ved sådanne aktiviteter at

  • ”det giver eleverne muligheder for at studere den levende og levede religion. Religionen får en plads i den kontekst, hvori den praktiseres.” og at
  • ”Kernen er … selve mødet enten gennem deltagerobservationen eller interviews. Her skal eleverne lære at opleve sig selv som iagttagere og lyttere i en verden, som måske er dem meget fremmedartet, og som de skal forholde sig tilstræbt objektivt og registrerende til.”

Selvom det pt. ikke er muligt at lave fysisk feltarbejde eller ekskursioner, er det ikke umuligt at tilrettelægge undervisningsaktiviteter, hvor eleverne arbejder på denne måde.
De forskellige religiøse grupper har, som eleverne, også måttet omlægge deres praksis, og der er opstået et væld af nye religiøse virtuelle fællesskaber. Man kan fx fortsat tage til fredagsbøn eller til gudstjeneste i en kirke – nu dog livestreamet.

Der er i denne artikel en række eksempler på, hvordan religiøse grupper har omlagt deres aktiviteter til den digitale verden. 

Man kan også ved almindelige søgninger eller internt på sociale medier, finde en række relevante eksempler, som eleverne kan studere.
Der findes også en samlet side for alle de amerikanske kirker, som livestreamer for tiden hér.

Den engelske Islam Channel livestreamer bønnen flere gange dagligt, ligesom de har en del diskussionsfora m.m. som kan være interessante at arbejde med.

 

Links:

Materiale fra årets FIP-kursus skulle gerne være at finde hér.

Om adgang til forlagenes materialer, se her

Om fjernundervisning i religion, se her.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.