Aktivitet

Instagram som didaktisk platform

Inviter Instagram ind i undervisningen: Mediet kan både bruges til formidling af viden og som platform for elevernes retoriske medborgerskab.

Holdets Instagram-profil lærer eleverne at deltage i en mindre offentlighed, hvor de selv er autentiske afsendere. De deler nemlig på skift viden fra timerne og egne små retoriske ytringer, så de oplever at skrive til en større offentlighed end holdet selv. Dermed bidrager Instagramprofilen til at uddanne eleverne til retorisk medborgerskab - altså aktører, der kan tage del i den offentlige, demokratiske samtale.

Her introduceres brugen af Instagram i valgfaget retorik, men ideen egner sig til alle typer af hold på de gymnasiale uddannelser.

 

Planlægning

Indledningsvis opretter underviseren en offentligt tilgængelig profil på Instagram for holdet. Holdets profil kan fx hedde @RetorikPaaXXGymnasium. Tilknyt et godt profilbillede: et logo, en illustration eller lignende, og skriv en kort profiltekst, der præsenterer profilen.

Eleverne kan eventuelt involveres i det indledende arbejde med at analysere modtageren og herefter skabe profilens omtale og vælge et passende logo.

Det er frivilligt, om eleverne vil deltage med egne profiler eller profiler oprettet til lejligheden.

Alternativt kan man også oprette en “en fiktiv Instagram-profil” på skolens læringsplatform, fx Teams. 

 

Aktivitetens opbygning

Underviseren sætter aktiviteten i gang i starten af alle moduler hele skoleåret.

I hvert modul udvælger underviseren to nye ”redaktører”, der i løbet af modulet skal producere et lille Instagram-opslag til profilen. De to redaktører producerer et opslag med et eller flere billeder eller en video samt en kort tekst, der formidler modulets overordnede indhold, og hvad de synes, de har lært.

Rollen som redaktør går på skift – og alle skal være redaktører.

 

En autentisk formidlingsposition

Redaktørrollen sætter eleverne i en formidlingsposition, hvor de skal producere fagligt indhold til en digital virkelighed, som de selv er en del af i deres private liv. Det er en måde at lade skolefaget række ud i den digitale virkelighed, som eleverne selv er en integreret del af.

I retorikundervisningen fungerer profilen også som platform for elevernes egne retoriske produktioner, hvor de er nødt til at vove sig ud i at dele deres ting med en lille "offentlighed". Det kan fx være en elevs tale på enten skrift eller optaget på video, hvis den er blevet afholdt i klassen.

Eleverne får på den måde en lille erfaring med retorisk medborgerskab – at turde tage del i og bidrage til samfundets offentlige samtale og vidensformidling. På den måde tilbydes eleverne også en anden måde at være på de sociale medier end en uproduktiv og overfladisk spejling af de andres tilsyneladende perfekte liv.

 

Klare regler i et trygt undervisningsrum

Instagram-konceptet kræver, at man som underviser skaber tryghed, og at man en gang imellem presser kærligt på de rigtige steder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at konceptet skal føles trygt og rart for alle elever.

Derfor bør man også aftale, at når der tages billeder eller videoer til dagens opslag i løbet af modulet, skal alle, der er med på billedet, godkende opslaget, inden det lægges op. Det er redaktørernes ansvar at sikre sig, at indholdet har alles accept.

Læreren bør også se opslaget igennem og holde øje med, at indholdet er i orden.

 

Lad det være elevernes digitale space, ikke lærerens

Undgå at intervenere mere end højst nødvendigt, så eleverne tager medansvar for profilen og oplever den som deres "space".

Nogle gange vil opslagene være rigtig gode, andre gange korte og lidt fattige, men det gør ingenting. Læreren bør undgå at rette eller "godkende" opslagene, da det er en del af elevernes retoriske medborgerskab, at de skal lære at turde ytre sig - og lære at vurdere, om ytringen er egnet til medie og målgruppe.

Redaktørerne lægger opslaget op i slutningen af modulet.

 

Alle kan følge profilen

Da profilen er offentlig, kan den følges af alle, der måtte have lyst: andre elever, lærere, forældre, venner osv. Det giver eleverne et ansvar for at producere indhold af en vis kvalitet, da alle kan få et indblik i deres arbejde med faget.

Profilen fungerer samtidig som vidensproduktion, hvor eleverne kan få et overblik over det arbejde, de laver i løbet af året. Det er altså en måde at fastholde det enkelte moduls indhold og udbytte.

Og sidst, men ikke mindst, er det meget motiverende for eleverne at henvende sig til autentiske modtagere, der kan reagere på deres opslag.

 

Faglige profiler på tværs

I takt med, at flere retorikhold rundt om i landet opretter Instagram-profiler, kan holdets profil følge andre holds profiler. På den måde får eleverne et kig ind i andre elevers arbejde, og læreren kan finde inspiration hos sine fagkollegaer rundt om i landet, fordi man får et lille kig ind i deres daglige praksis og gode undervisningsideer.

 

Forslag til videre arbejde

Hvis eleverne bliver bidt af Instagram og har mod på mere, kan retorikholdet overveje at aftale at passe gymnasiets Instagramprofil en uges tid, så man når ud til en endnu større målgruppe.

 

Evaluering

Det er oplagt både at evaluere elevernes oplevelse af at bruge Instagram i undervisningen og, efterforudgående aftale, at inddrage udvalgte Instagram-opslag i undervisningen. Ligeledes kan man overveje at kigge ind på andre holds profiler og inddrage disse i evalueringen.

 

Kreditering

Aktiviteten er udarbejdet af Jonathan Ovesen på Frederiksværk Gymnasium og HF, i samarbejde med CFU.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.