Redskab

Find både spritnye og ældgamle ytringer i danske taler

Hos Danske Taler finder du historiske og dagsaktuelle taler samt korte og længere undervisningsforløb målrettet retorikundervisning, fx om stilistik, argumentation og taleværksted.

Find ytringer til eksamen eller undervisning

Danske Talers samling består af primært deliberative og epideiktiske, mundtlige ytringer fra 1840’erne frem til i dag. Samlingen er tagget efter både genrer og emneord. Søg i samlingen på dansketaler.dk.   

 

Argumentation og stilistik

Undervisningen i elocutio og stilistik kan krydres med eksempler på stilfigurer brugt i taler ude i den virkelige verden. Hvordan bruges f.eks. anaforer og parallelismer af Glenn Bech eller Pernille Vermund? Find også inspiration og kortere øvelser til arbejdet med appelformer og praktisk argumentation.   

 

Stilistik

Danske Taler har samlet et bredt udvalg af autentiske eksempler på de mest benyttede troper og stilfigurer fra vores samling

Samlingen kan tilgås her.

 

Gendrivelse

Find inspiration til arbejdet med gendrivelser i dette forløb: Gendrivelser – slå modargumenter ned.

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

 

Retoriske virkemidler

Stil skarpt på stil og sproglige valg, som gør taler overbevisende for publikum i dette forløb: Stilanalyse.

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

 

Få styr på argumenterne

I dette forløb er argumentets tre hoveddele, påstand, belæg og hjemmel i fokus. Du kan finde forløbet her.

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

 

Gennemsku argumentet

Dette forløb er målrettet arbejdet med argumentation og de tre appelformer, etos, patos og logos. Find forløbet her.

Anslået tidsforbrug: 2-3 lektioner.

 

Taleværksted

I forbindelse med arbejdet med Nordisk Talefest, har Danske Taler lavet to undervisningsforløb, der træner deliberative, mundtlige ytringer. Disse taleværkstedsforløb er opbygget efter de fem forarbejdningsfaser og træner eleven i at skrive og holde tale ud fra eget, autentiske etos. Forløbene indeholder et væld af eksempel på taler og masser af konkrete øvelser og downloads til brug i undervisningen:

 

Hold en tale med temaet ’håb’

Forløbet tager udgangspunkt i historiske taler holdt på Skamlingsbanken. Find forløbet her.

Anslået tidsforbrug: 6 lektioner.

 

Klimaretorik

Retorisk medborgerskab og retorikkens rolle i vores demokrati kan diskuteres med udgangspunkt i dette lille forløb. Med afsæt i en analyse af en aktuel tale skal eleverne analysere tre klimataler og diskutere de unges talesituation i den aktuelle klimadebat. Find forløbet her.

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

 

Kreditering

Carl-Emil Ege Prehn

Taleredaktør

Den Selvejende Institution Danske Taler

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.