Aktivitet

Tre analoge aktiviteter om grønlandske inuitters førkristne religion

Få dine elever væk fra skærmen i tre korte aktiviteter, der træner hhv. aktiv lytning, skrivning og bevægelse. Sæt samtidig fokus på forholdet mellem menneske og natur gennem undervisning i naturfolks religion.

De tre små aktiviteter er ideer til, hvordan man kan arbejde med skærmfri undervisning og samtidig træne forskellige kompetencer.

Aktiviteterne har til formål at få eleverne til at samarbejde og på den måde opdage, at man med fordel kan lære i fællesskab. Der er et element af bevægelse i hver aktivitet, således at der fokuseres på at få eleverne væk fra skærmen og ud på gulvet.

De får brugt klasserummet på en anden måde end at sidde foran hver sin skærm, som de måske ofte gør i undervisningen.

Når man underviser i naturfolks religion, kan man arbejde med eksempler på forholdet mellem menneske og natur og dermed få elevernes fokus over på miljø og klimaproblematikken.

 

Planlægning/overvejelser

Alle tre aktiviteter planlægges som sekvenser, der ikke kræver nogen synderlig forberedelse.

Gennem refleksion får eleverne indsigt i, hvordan de lærer fagligt stof, samt hvilke begrænsninger de har for læring. De kan gennem evaluering finde ud af, at det er en god ide at koncentrere sig samt fastholde viden i form af noter.

De tre aktiviteter kan let inkorporeres i et forløb om inuitternes førkristne religion, men de kan også sagtens bruges i andre forløb eller fx i studietekniske moduler.

 

Aktivitet 1: Lyt til en myte og træn hukommelsen 

Aktiviteten tager omkring 20 minutter

Klassen opdeles i to. Den ene halvdel går uden for klassen. Den anden halvdel bliver i klassen.

Læreren oplæser myten om Havets moder.

Eleverne lytter imens (de må ikke notere noget ned).

Myten om Havets moder

En gang for længe siden, dengang menneskerne og dyrene stadig levede sammen, boede der en ung pige på bopladsen med sin fader. Faderen giftede pigen væk til en hund, men det gik galt, og faderen druknede hunden. Pigen blev da stjålet af Stormsvalen og hun blev narret til at gifte sig med ham. Hendes far forsøgte at hente hende tilbage til bopladsen, men Stormsvalen fulgte efter deres båd og piskede havet op med dens vingeslag. For at slippe væk kastede faderen pigen overbord. Hun forsøgte at kravle op i båden igen ved at klamre sig til kanten, men faderen huggede fingrene af hende, led for led, så hun slap og sank ned i havet. Fingerleddene blev til havets dyr: sæl, narhval og alle slags havfugle. Pigen blev til Sassuma Arnaa – Havets moder.

Menneskenes dårlige handlinger bliver til snavs, der sætter sig i hendes hår som sæler og andre havdyr. Så må der sendes bud efter åndemaneren - Anngakkoq som må rejse ned og kæmme hendes hår. På den mådes slippes sælerne atter løs igen, så de kan fanges af menneskene.

(Frit gengivet af Dorte Ziggy Thelander)

De elever der var sendt ud, inviteres ind igen.

Eleverne placeres således, at de er sammen parvis med en der har hørt myten og en der var sendt ud. Eleven genfortæller myten for den, der ikke hørte den.

Læreren oplæser myten igen.

Eleverne diskuterer i par, hvad der blev husket og hvorfor det netop var det, der blev husket.

Diskuter i fællesskab, hvilket syn på naturen man kan se i myten, samt hvilken sammenhæng der er mellem menneske, dyr og natur.

 

Aktivitet 2: Skriv, tegn og forstå ritualer

Aktiviteten tager omkring 20 minutter.

Udprint seks ark i A3 størrelse, med hvert af nedenstående spørgsmål (et spørgsmål på hvert ark, således de tre spørgsmål dubleres):

 • Hvilke ritualer kender I fra inuitternes religion? (nævn så mange ritualer, I kan komme i tanke om og beskriv dem så detaljeret som muligt)
 • Hvilke formål har de forskellige ritualer for inuitterne? (brug begreberne overgang, tabu, mana, rent-urent, animisme)
 • Tegn et af ritualerne. I tegningen skal det fremgå, hvilken sammenhæng der er mellem natur og menneske?

Eleverne fordeles ved de seks plancher.

De får nu 10 minutter til at diskutere og skrive deres besvarelse ned på arket.

Derefter går eleverne hen til det ark med samme spørgsmål, som de selv lige har arbejdet med. Den anden gruppes besvarelse læses højt i gruppen. Der gives skriftlig feedback på bagsiden af planchen.

Man kan vælge at gentage øvelsen indtil alle grupper har besvaret de tre plancher.

Grupperne får deres egne besvarelser retur og kan læse den feedback deres klassekammerater har givet. De kan eventuelt justere deres besvarelse, så den fungerer som noteark.

 

Aktivitet 3: Træn inuit-begreber gennem bevægelse

Læreren skriver følgende begreber, gerne på en kaotisk måde, på tavlen:

Man kan selvfølgelig tilføje og sortere i begreberne, så de afspejler undervisningen. Man kan også overveje at undlade forklaringen i parentes.

 • Angakkoq (shaman)
 • Sila (luften, verden)
 • Inua (indre kraft)
 • Tarneq (sjæl)
 • Ateq (navnesjæl)
 • Tupilak (ulykkesdyr til at skade andre)
 • Serratit (trylleord)
 • Aarnuaq (amulet)
 • Havkvinden
 • Månemanden
 • Trommedans
 • Kajak
 • Misfangst

Eleverne skal gå sammen i par. Hver elev skal på skift mime et af begreberne for den anden, den ene mimer, den anden skal gætte begrebet.

Derefter finder eleverne sammen i nye par, og øvelsen går i gang igen. De kan således mime noget nyt, idet de måske er blevet inspireret af hinanden.

Øvelsen fortsætter i så mange runder, læreren finder det nødvendigt.

Bagefter kan man tage en fælles klassedialog om, hvilke begreber der var svære at mime, og om hvad mime-teknik kan bruges til i skriftløse folks kulturer.

 

Evaluering

Alle tre aktiviteter har et element af evaluering i og med eleverne skal diskutere øvelsens indhold med hinanden samt give feedback.

Det kan derudover være en fordel at lade eleverne evaluere individuelt efterfølgende for på den måde at give dem mulighed for at reflektere over egen læring. Dette gøres på følgende måde:

Hver elev skal bruge et papir og et skriveredskab. Papiret deles i tre kolonner, en til hver aktivitet. Eleverne skal individuelt skrive noter til hver aktivitet, ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvilke sanser brugte jeg i aktiviteten?
 • Hvad havde jeg nemt ved?
 • Hvad havde jeg svært ved?

Giv hver aktivitet 1-5 stjerner (hvor 1 er negativt og 5 er positivt)

 

Find mere inspiration

 

Kreditering

Dorte Ziggy Thelander, Vestegnen HF & VUC, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.