Artikel

Fagrelevante olympiader

Oversigt over fagolympiader under de gymnasiale uddannelser i Danmark.

Biologi-olympiaden

Målgruppe: 2. g og 3. g elever
Tilmelding: Oktober 

Den nationale biologiolympiade i Danmark består af en skolerunde, en semifinale, en finale og nogle træningsrunder. Gradvist reduceres antallet fra mange deltagere i skolerunden til top-30 i semifinalen, top-15 i finalen og til de 4 vindere der skal repræsentere Danmark ved IBO. Hver runde omfatter en skriftlig prøve indenfor biologi- og bioteknologifagenes emneområder som fx cellebiologi, biokemi, fysiologi, økologi, genetik og evolution. Ved semifinalen og finalen indgår desuden flere praktiske laboratorieforsøg. Træningsrunderne omfatter områder af biologien som ikke indgår i den daglige biologi/biotek-undervisning og her forventes det, at eleverne forbereder sig.

Læs mere på biologiolympiade.dk

 

Datalogi-olympiaden

Målgruppe: 1.g, 2. g og 3.g elever
Tilmelding: December - februar

Dansk Datalogi-Dyst, DDD, er danmarksmesterskabet i datalogi for de gymnasiale uddannelser. DDD fungerer som udtagelseskonkurrence til den internationale datalogi-olympiade som hedder International Olympiad in Informatics, IOI.

Det der konkurreres i, er programmering af computere. Man får opgivet en generel problemstilling. Målet er at skrive et program som kan løse mange forskellige varianter af denne problemstilling. Hertil kræves først en grundig analyse af problemet. Derefter skal man finde enalgoritme (dvs. en metode) som løser problemet. Endelig skal man skrive et program, dvs. skrive den kode som får computeren til at løse problemet. Men problemet skal også kunne løses hvis datamængden er stor. Så bliver programmets kørselstid sindssygt stor - med mindre man kender til snedige metoder. Disse snedige metoder underviser vi i på træningslejrene.

Læs mere på danskdatalogidyst.dk/

 

Filosofi-oplympiade

Målgruppe: 2. g og 3. g elever der har filosofi eller idehistorie
Tilmelding: November

Dansk Filosofiolympiade er en årlig essaykonkurrence for elever på gymnasielt niveau.

Læs mere på facebook

 

Fysik-olympiaden

Målgruppe: 2. g og 3. g elever
Tilmelding: November

Første udtagelse: November

Fysikolympiaden er en dansk og international konkurrence for gymnasieelever i løsning af fysikopgaver. Den danske del af konkurrencen arrangeres og støttes af fysiklærerforeningen med tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, Niels Bohr Institutet, Carlsbergs Mindelegat og Mikroelektronik Centret, DTU. Fysikolympiaden har eksisteret siden 1966, og hvert år deltager over 80 lande i den internationale finale.

Læs mere på ipho2013.dk

 

Geografi-olympiaden/iGeo

Målgruppe: 2. g og 3. g elever
Tilmelding: Oktober

Første udtagelse: November

Geografiolympiaden, iGeo,  er en dansk og international konkurrence for gymnasieelever i geografi. Den danske del af konkurrencen arrangeres og støttes af Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF med tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet og Carlsbergs Mindelegat. 
iGeo, The International Geography Olympiad, er en konkurrence mellem unge fra hele verden. 

Læs mere på geoolympiad.org/

 

Kemi-olympiade

Målgruppe: 2. g og 3. g elever
Tilmelding: November 

Første udtagelse: November

Den danske kemiolympiade er en konkurrence for gymnasieelever og alle andre med interesse for kemi. Konkurrencen er inddelt i en række udtagelsesrunder, hvor de fire bedste elever går videre til den internationale kemiolympiade (IChO), hvor man har mulighed for at møde unge fra hele verden.

Læs mere på kemiolympiade.dk

 

Matematik-olympiade

Målgruppe: 1.g, 2. g og 3. g elever
Tilmelding ingen – afholdes lokalt på skolerne uden tilmelding

Første udtagelse: November

Georg Mohr-Konkurrencen. Den Internationale Matematikolympiade afholdes hvert år i juli måned. Ca. 100 lande deltager. Hvert land stiller med et hold på op til 6 personer. Deltagerne må ikke være indskrevet på et universitet eller en videregående uddannelse, og de må ikke være fyldt 20 år når konkurrencen afholdes.

Deltagerne bliver på hver af de to konkurrencedage stillet over for 3 yderst vanskelige opgaver, som de har fire en halv time til at løse. Hver opgave vurderes til 7 point. Der kan således maksimalt opnås 42 point.

Læs mere på georgmohr.dk/imo

Der findes også en konkurrence der hedder Matematik A-lympiaden, som er en holdkonkurrence i matematisk modellering.

 

Robot-olympiaden

Målgruppe: 1.g, 2. g og 3. g elever (15 - 19 år)
Tilmelding: åben fra maj. 

Robot-olympiaden er den danske kvalifikationsturnering til en international robotturnering, hvor gymnasieelever (mellem 15 og 19 år) dyster om at bygge og programmere en robot, der kan løse en robotudfordring, som er den samme i hele verden. Årets robotudfordring offentliggøres i foråret og omhandler konstruktion og programmering af en robot, der kan opnå flest point på en fast bane, ofte med en tidsfaktor indbygget i de opnåede point. Vinderne af den danske turnering kvalificerer sig til deltagelse i den internationale verdensfinale.

Se efter yderligere information, beskrivelse af udfordringen og tilmelding på cs.au.dk/RobotOL

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.