Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i spansk - februar 2024

I nyhedsbrevet kan du bl.a. læse om ledig plads i opgavekommissionen på stx, skriftlig censur 2024, FIP, forsøg med skriftlig prøve i spansk stx, seksualundervisning, forsøg på grundskoleområdet og bidrag og henvendelser.

Allerførst er jeg meget glad og stolt over at kunne fortælle, at jeg har sagt ja til at varetage fagkonsulentjobbet tre år mere, dvs. til udgangen af juli 2027. I den forbindelse vil jeg benytte lejligheden til at takke for jeres store engagement og støtte. Jeg ser frem til vores videre samarbejde, hvor vi fortsat sammen kan styrke og udvikle spanskfaget.

 

Ledig plads i opgavekommissionen i stx

I eksamenskontoret er der en proces i gang med at lave mere gennemsigtighed i nedsættelse af opgavekommissionerne. Det betyder, at der nu er mulighed for at indsende en motiveret ansøgning, når der er en ledig plads. Desuden bestræber eksamensafdelingen sig på at lave jævnlige udskiftninger i kommissionerne. Se mere om den aktuelle ledige plads nederst i dette nyhedsbrev.

 

Skriftlig censur

I skal som altid melde jer som censorer til sommer 2024 via jeres skole. Censormødet afholdes i år, som I sikkert allerede ved, fysisk. Der kommer nærmere besked om tid og sted ud til jeres skoler via Eksamensafdelingen i Ministeriet. Også i år afholder jeg censorkurser. Det får I også nærmere besked om via Eksamensafdelingen.

 

FIP

I kan stadig nå at tilmelde jer FIP marts 2024 via jeres skole og GL. Fip-tema 2024 bliver som nævnt bl.a. national standard samt digital og teknologisk dannelse. I finder detaljeret program på GLs hjemmeside. Der er som altid vigtig information og videndeling, så det anbefales, at mindst én spansklærer fra hver skole deltager. Jeg ser frem til at se jer.
 

Forsøg med skriftlig prøve i spansk stx

Det er vist ikke nogen hemmelighed, at der længe har været et ønske blandt spansk- og andre sproglærere om at afprøve en ny skriftlig eksamensform! Det er der så nu kommet en mulighed for på spansk stx, da Ministeren i oktober 2023 godkendte to forsøgsordninger til afprøvning allerede til sommer 2024. Alt skulle som nævnt på Årsmødet gå meget hurtigt med levering før frist! Derfor var det rigtig heldigt, at jeg havde en bank med gode ideer og ønsker fra jer indsamlet på bl.a. FIP 2023 og via Spansklærerforeningen. Tak for alle jeres spændende og relevante input. Der er således kommet to forsøgsformer, der afprøves sommer 2023. Alle tilmeldte klasser skal til prøve, og bliver vurderet af censorer, der bliver specielt klædt på til opgaven.

Det er en stor spændende mulighed for at afprøve og evaluere, og jeg ser meget frem til at opsamle erfaringer om forsøgene, hvor spansk bliver noget af en spidspids inden for forsøgsprøver.

Forsøg 1 minder om den eksisterende prøve: Delprøve 1 uden hjælpemidler er udvidet til 1,5 time, og delprøve 2 varer stadig 3 timer. Til delprøve 2 er eneste hjælpemidler en generisk grammatisk værktøjskasse og en specifik ordliste tilpasset det enkelte opgavesæt. Begge prøver afvikles på papir. Værktøjskassen kan tilgås af alle interesserede, ligesom mine informationsslides om forsøgene ligger på forsøgets hjemmmeside og på Librería.

Forsøg 2 er en kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Det betyder, at eleverne får den nuværende skriftlige prøve med delprøve 1 og 2, som de efterfølgende prøves i til den mundtlige eksamen. Til den mundtlige prøve fremlægger de deres skriftlige prøve på spansk, perspektiverer på spansk til kendt stof, og til sidst samtaler de cirka fem minutter på dansk om deres arbejdsproces. Der afgives en samlet karakter.

Der er vejledende retteark til begge prøveformer. Forsøgene evalueres efterfølgende af lærere, elever og BUVM, og jeg ser meget frem til at se på og vurdere forsøgene og særligt se, hvad vi eventuelt kan lære af og afprøve i fremtiden. Alle er meget velkomne til at komme med input og erfaringer undervejs.

Stor tak både til jer der deltager i forsøgene og til jer der har meldt sig som censorer.

 

Seksualundervisning

Som annonceret i et tidligere nyhedsbrev blev seksualundervisningen obligatorisk på de gymnasiale uddannelser fra august 2023. Den obligatoriske seksualundervisning skal sikre, at eleverne stifter bekendtskab med emner som samtykke, grænser, prævention og seksuelt overførbare sygdomme. Der er ikke krav om en særlig tilrettelæggelsesform af undervisningen på de enkelte skoler, men undervisningen skal dog have et omfang, der medfører, at eleverne får indsigt i emnerne og mulighed for at reflektere over dem.

I forlængelse af ovenstående har STUK udarbejdet et materiale med anbefalinger til, hvordan seksualundervisningen kan tilrettelægges på skolerne. Materialets hovedbudskaber er blandt andet, at seksualundervisningen kan indgå meningsfuldt i den almindelige undervisning i fagene, og at seksualundervisningen skal tage udgangspunkt i faglighed og objektivitet – ikke personlige forhold.

Materialet indeholder blandt andet:

  • En vejledende hovedartikel om formål, baggrund, tilrettelæggelse og gode råd
  • 15 fagartikler (rettet mod læreplanerne) – heriblandt en til spansk
  • To tværgående artikler (dansk/engelsk og dansk/psykologi/sprogfag)
  • Dialogkort til brug for lærerne fra Sex & Samfund
  • Podcast om elevforeningernes syn på behovet for obligatorisk seksualundervisning, og hvad den bør indeholde
  • Podcast om de fejltagelser, der er begået ift. seksualundervisning i grundskolen, og hvordan de kan undgås i gymnasiet ved Christian Graugaard, professor i almen sexologi på Ålborg Universitet
  • Video om Aalborghus Gymnasiums tilrettelæggelse af seksualundervisningen igennem flere år
  • Plakat med gode råd til lærerne

Selvom vi som spansklærere formentligt allerede inddrager emner som køn, krop og seksualitet i vores undervisning gennem arbejdet med fx kønsroller i de spansktalende lande, kan vi måske stadig bruge gode ideer til, hvordan emnet kan didaktiseres og italesættes på en måde, så der er plads til de forskellige elever og holdninger, vi møder i undervisningen.

 

Forsøg på grundskoleområdet

På grundskoleområdet er der også et spændende forsøg til sommerens skriftlige prøver, hvor der i spansk, engelsk og tysk afprøves at skrive i et lukket skrivefelt uden adgang til stave- og grammatikkontrol i word. Det er ligeledes noget, vi har drømt om at afprøve på gymnasieområdet. Således bliver dette forsøg også meget spændende at følge.

 

Nyhedsbreve

Mine nyhedsbreve udkommer i Spansk Nyt og på EMU. Husk, at I kan abonnere på nyhedsbreve på EMU. Tilmelding nederst på EMU-siden hvor der kan vælges spansk.

 

Spørgsmål, henvendelser og bidrag

Tak for jeres spørgsmål og henvendelser. Fortsæt endelig med at kontakte mig, hvis I har spørgsmål eller kommentarer, for det er med til at styrke vores fag, da jeg ofte indskriver svar og præcisioner i vejledning til læreplan og i supplerende materiale, så flere kolleger kan have glæde af det.

I er som altid også meget velkomne til at kontakte mig, hvis I ønsker at bidrage med ideer og oplæg til fx FIP samt komme med ønsker til materiale på EMU.

Afslutningsvis ønsker jeg alle et fortsat godt skoleår. Jeg ser frem til at møde jer både online og fysisk rundt i landet på FIP-kurser og i anden faglig sammenhæng til samvær, faglige diskussioner og videndeling.

Opslag til kommissionsmedlem i spansk opgavekommission, begyndersprog A

Det praktiske: Opgaven som kommissionsmedlem er en spændende men også krævende opgave, hvorfor et nyt medlem skal kunne se sig selv i følgende:

- Kunne indgå i tæt samarbejde med tre andre dedikerede spanskundervisere fra stx. Kommissionen mødes typisk 5-7 gange fysisk i løbet af året på internat af et par dages varighed, hvor man deler idéer og lægger sig fast på et emne i tæt samarbejde med fagkonsulenten. Resten af tiden mødes man virtuelt og arbejder med udviklingen af prøvesættet via et digitalt prøvebygningssystem. Der laves prøvesæt til skoleårets tre terminer, som for dit vedkommende forventeligt starter med august-terminen. Dette betyder helt konkret en opstart inden sommerferien 2024.

- Du har solid undervisningserfaring i spansk på stx, er en rutineret skriftlig censor og har en naturlig interesse i at arbejde med spanskfaget.

- Der arbejdes med skarpe deadlines, og man skal derfor have lyst og mod på at arbejde inden for en ramme, der til tider kan ændre sig afhængigt af den politiske dagsorden inden for området og løbende krav til udvikling. Det må forventes, at der til tider arbejdes på skæve tidspunkter.

- Man lønnes med et årligt honorar for opgaven og beskikkes i perioder af to år under den nuværende ordning. Som medlem af en opgavekommission er man obligatorisk skriftlig censor hvert år.

- VIGTIGT! Hvis dette har vakt din interesse, bedes du gøre følgende (DEADLINE er torsdag den 29.februar kl.12.00):

Send en motiveret ansøgning i forlængelse af ovenstående. Det er vigtigt, at du fremhæver din erfaring og uddannelsesbaggrund samt angiver relevante kontaktoplysninger. Sendes til tine.brandt@stukuvm.dk. Inden du sender din ansøgning, er det vigtigt, at din uddannelseschef har sagt god for, at du bliver en del af dette arbejde, da det indbefatter tid væk fra skolen, hvorfor der kræves fleksibilitet ift. skemalægning. Dette bedes du angive i ansøgningen.

 

Bedste hilsner og på gensyn Tine Brandt

Fagkonsulent, Tine.Brandt@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.