Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i spansk - januar 2022

I dette nyhedsbrev kommer jeg ind på spørgsmål fra årsmødet i Spansklærerforeningen i november 2021, vejledende prøvesæt til spansk fortsættersprog A, dialogmøder, FIP 2022, skriftlig censur samt mundtlig prøve 2022.

Spørgsmål fra årsmødet i Spansklærerforeningen

Tak for sidst for årsmødet bag skærmen. Det er dog ingen hemmelighed, at jeg havde foretrukket at deltage fysisk i mødet sammen med jer fremfor at informere jer virtuelt! Men som nævnt tidligere var jeg forhindret i at deltage pga. ministerielle forpligtelser. Bestyrelsen har videresendt jeres spørgsmål til mig, og mine svar publiceres i Rodrigo og på spansklærerforeningens hjemmeside.

 

Vejledende prøvesæt til spansk fortsættersprog A

1.vejledende opgavesæt til spansk fortsættersprog A til henholdsvis hhx og stx ligger nu klar i Prøvebanken.  2. vejledende opgavesæt og Lærerens hæfte kommer i løbet af 2022 efter dialogmøder og jeres input til opgavesættene.

 

Dialogmøder

Der er to dialogmøder vedr. 1.vejledende opgavesæt til spansk fortsættersprog A: et fysisk i København i Færøsk Pakhus, Frederiksholms kanal 25 den 19. april kl.14-16 og et virtuelt den 20.april kl.14-16. Skolerne får central besked om tilmelding. Det er gratis at deltage. Opgavekommissionerne og jeg deltager.

 

Skriftlig censur 2022

Det er besluttet, at skriftlig censur for alle fag på de gymnasiale skoleformer skal foregå virtuelt. Spansk censur bliver i år for hhx og stx medio juni.

Tidspunkt, deltagerlink, censorinformation og anden vigtig information meldes centralt ud til jeres skoler og vil også fremgå af jeres censorallokeringsbreve.

Husk at melde jer som skriftlig censor til sommertermin 2022 via jeres skole. Det er en vigtig og lærerig oplevelse.

I skrivende stund regner jeg med og håber på, at vi får brug for det vanlige antal censorer i spansk nemlig cirka 45 til hhx og cirka 120 til stx.

 

FIP 2022

FIP-kurser afholdes i marts for henholdsvis hhx og stx. Hhx den 25.3.21 i Århus og den 30.3.21 i København samt stx den 24.3.21 i Århus og den 29.3.21 i København.

Formålet er som hidtil fortsat at implementere vigtige aspekter i vores læreplaner fra 2017. Emnerne for 2022 er bl.a. globale kompetencer, fagenes samspil, samt tekstlæsning, læsefærdighed, læsestrategi og tekstbehandling.

Tilmelding sker som vanligt til GL via ens egen skole. Se detaljeret program på GL.  

 

Nyhedsbreve på EMU

Mine nyhedsbreve udkommer i Rodrigo og på EMU. Husk, at I kan abonnere på nyhedsbreve på EMU. Tilmelding nederst på EMU-siden hvor der kan vælges interesseområder såsom spansk.

 

Skriftlig prøve sommer 2022

Delprøve 1 er fortsat på papir og delprøve 2 tilgås via netprøver. Eleverne må beholde teksthæfte fra delprøve 1 under hele prøven. Det kan være en god ide at huske sine elever på, at de skal skrive tydeligt med kraftig blyant i delprøve 1, så besvarelsen er læsbar – også hvis den bliver scannet ind til censorerne. Desuden kan det være en god ide at minde eleverne om, at de skal have ejerskab til deres produkt i delprøve 2.

 

Mundtlig prøve sommer 2022

Vi har nu fået mere erfaring i at afholde mundtlig prøve i spansk og kan bruge vores viden til dette års prøver. Som bekendt foregår den mundtlige prøve udelukkende på spansk, hvilket lægger op til, at eleverne skal mestre et basalt færdighedssprog både om almene og kendte emner. Til prøven skal de jf. læreplan og vejledning præsentere den ukendte tekst, herunder forholde sig til teksten jf. instrukser, ligesom de skal perspektivere teksten til de emner, som de har arbejdet med og fået gennemgået i undervisningen. Det er således ikke nok blot at tale om den ukendte tekst, men eleverne skal også vise, at de har styr på de emner, de har arbejdet med i undervisningen (jf. undervisningsbeskrivelsen). Eleverne skal ligeledes samtale på spansk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale. Her er det vigtigt, at samtalen løfter sig og ikke blot er en billedbeskrivelse men jf. 4.2 i vejledning til læreplanerne, ….at eksaminanden får brug for at inddrage viden om kulturelle, samfundsmæssige, historiske og/eller almenmenneskelige forhold. En billedbeskrivelse i sig selv er altså ikke tilstrækkeligt. Eleverne kan starte med at beskrive billedet herunder hvem, hvad, hvor og situation, hvorefter billedet danner udgangspunkt for samtale. Som altid er der fokus på, hvad eleverne kan, når der voteres og afgives karakter.

På EMU findes en info-video om eksamenstekster. Jeg deltager ligeledes i det kursus i maj om eksamensmateriale, som Spansklærerforeningen udbyder.

 

Spørgsmål og henvendelser samt bidrag

Tak for jeres spørgsmål og henvendelser. Fortsæt med at kontakte mig, for det er med til at styrke vores fag, da svar og præcisioner ofte indskrives i vejledning til læreplan og i supplerende materiale, så flere kolleger kan have glæde af det.

I er meget velkomne til at kontakte mig, hvis I ønsker at bidrage med ideer og oplæg til fx FIP.

Afslutningsvis ønsker jeg alle et fortsat godt skoleår, og jeg ser frem til at møde jer både online og forhåbentlig også fysisk rundt i landet på FIP-kurser og i anden faglig sammenhæng.

 

Kreditering

Tine Brandt, fagkonsulent

Tine.Brandt@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.