Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i spansk - oktober 2023

Om ny To-forsøgsordning til skriftlig eksamen i spansk sommer 2024. 

Frist for tilmelding er den 10. november 2023. Institutionen tilmelder sig ved at skrive en mail til gympet@stukuvm.dk.

Kære spanskkolleger,

Det er vist ikke nogen hemmelighed, at der længe har været et ønske blandt spansklærerne om at afprøve en ny skriftlig eksamensform!

Det er der så nu kommet en mulighed for, da Ministeren har godkendt to-forsøgsordninger til afprøvning allerede til sommer 2024. Det er udsendt til alle skoler fredag morgen den 13. oktober.

Jeg ved godt, at det er med super kort varsel, men jeg håber virkelig, at der er mange, der vil deltage, så vi får et bredt evalueringsgrundlag.

Frist for tilmelding er den 10. november 2023.

Institutionen tilmelder sig ved at skrive en mail til gympet@stukuvm.dk.

Mailen skal indeholde en oversigt over de hold, institutionen ønsker at tilmelde forsøgsprøven samt hvilket forsøg, institutionen ønsker at deltage i.

Tilmelding til et af de to forsøg er bindende, og der lægges ligeledes en binding i prøveudtrækket, så alle tilmeldte hold kommer til at aflægge forsøgsprøven. Karaktererne kommer til at tælle på elevernes beviser. Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet, og der er et deltager-loft på ti institutioner pr. forsøg. Det er ikke et krav, at alle institutionens spanskhold er tilmeldt.

Forsøg 1: To delprøver på papir

Ved denne forsøgsprøve bliver første delprøve udvidet til at vare halvanden time for at give mere omfang til afprøvning af elevernes grundkompetencer, hvilket understøtter træning heraf i den daglige undervisning.

Anden delprøve bliver konverteret til også at skulle løses på papir uden brug af digitale hjælpemidler. Eleverne får udleveret en ”værktøjskasse” i papirform, som består af en relevant glose- og grammatiksamling.
I delprøve 2 afprøves bl.a. læse- og tekstforståelse, interkulturel kommunikativ kompetence samt brug og inddragelse af de tildelte hjælpemidler.

Eleverne skal demonstrere evne til at skrive og formulere sig på spansk i en given genre og form, herunder mestre fundamental grammatik og syntaks, jf. de faglige mål i faget.

Indholdet i forsøgets anden delprøve består af 2 til 3 opgaver med udgangspunkt i tekstmateriale og specifikke formuleringer med ”benspænd” – altså relevante sproglige udfordringer, der stiller faglige krav til tekstbehandling og -forståelse og skriftlig sprogfærdighed.
Opgaverne kan være resuméer, personkarakteristikker, mails, blogindlæg, omskrivning af tekststykker mv. Prøverne bliver bedømt på baggrund af en helhedsvurdering ud fra et vejledende retteark og en pointskala.

Der er udstedt og udsendt en forsøgslæreplan til alle skoler.

Der udformes et forsøgsprøvesæt til brug til terminsprøve 2024.

Forsøg 2: Skriftlig stedprøve efterfulgt af mundtlig eksamination

Dette forsøg kombinerer den eksisterende skriftlige prøve med en mundtlig eksamination. Eleverne bliver således eksamineret med afsæt i det skriftlige eksamenssæt samt deres arbejde hermed. Regelsættet fra den nuværende skriftlige prøve overføres, så eleverne udelukkende må benytte de digitale hjælpemidler, der fremgår af undervisningsbeskrivelsen.

Ved den mundtlige eksamination præsenterer eleverne deres besvarelse af delprøve to og perspektiverer til læst stof og fokusområdet, jf. undervisningsbeskrivelsen, hvorefter en samtale om besvarelsen og perspektiveringen former sig mellem eleven og eksaminator og censor. Denne første del af den mundtlige eksamination foregår på spansk.
En samtale på dansk med udgangspunkt i elevens arbejdsproces former sig dernæst som afrunding på eksaminationen.
Eleverne kan i tiden efter den skriftlige prøve producere et støttepapir (fx en disposition eller synopsis), som de medbringer til den mundtlige eksamination. Eleverne skal til prøven udvise ejerskab over sprog og indhold med afsæt i eksempelvis en synopsis.

Elevernes præstation bedømmes samlet, og det skriftlige produkt læses og forhåndsbedømmes af elevernes underviser og en censor. Karakterer ved denne forsøgsprøve tæller med vægten 2, da prøveformen vil være den eneste i faget.

I er naturligvis velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål.

Online-møde 24.10.2023

Jeg afholder et onlinemøde den 24.oktober kl.16-18, hvor I kan stille spørgsmål til forsøgene.

Join Zoom Meeting

https://statens-it-dk.zoom.us/j/8973821035?pwd=Qkwvdk9kcm5QNWFwSVJROVJxUDc3Zz09

Meeting ID: 897 382 1035

Passcode: 285280

 

Med venlig hilsen

Tine Brandt

fagkonsulent i spansk, fransk, italiensk og almen sprogforståelse

Direkte tlf. 33925320

tine.brandt@stuk.uvm

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.